Ngày đăng 22/04/2022 | 12:00 AM

AMC tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Lượt xem: 267  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 21/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp Tập huấn phổ biến các nội dung của Nghị định 16/2022/NĐ-CP

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, thay thế cho Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 và Nghị định số 21/2020 ngày 17/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139//2017/NĐ-CP.

Để kịp thời cập nhật và giới thiệu các điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, sáng 21/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp Tập huấn phổ biến các nội dung của Nghị định 16/2022/NĐ-CP và giải đáp vướng mắc cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, các đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc buổi tập huấn


Đến dự khai mạc Hội nghị tập huấn có TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện, ông Chu Hồng Uy - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Việt Dũng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và 186 học viên tham gia tập huấn.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện cho biết: Từ những yêu cầu thực tế đặt ra, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng biên soạn Nghị định mới thay thế cho Nghị định 139 để cập nhật, phổ quát hết các vấn đề quản lý hoạt động xây dựng. Ông yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu tinh thần của Nghị định 16 cũng như trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tiễn đang vướng mắc ở từng địa phương để có những biện pháp xử lý đúng theo pháp luật

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ra đời nhằm đảm bảo sự đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020 và hệ thống pháp luật về xây dựng có liên quan, trong đó phải kể đến Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật nhà ở…

 


Toàn cảnh buổi tập huấn


Trong 01 ngày diễn ra tập huấn, các học viên đã được nghe phổ biến Nghị định số 16/2022/NĐ-CP với 3 nội dung như: Quá trình xây dựng Nghị định số 16/2022/NĐ-CP; khái quát Nghị định số 16/2022/NĐ-CP và phổ biến những điểm mới của Nghị định này tới các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo đó, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP có 17 điểm mới như tên gọi mới, quy định cụ thể, rõ ràng về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung đã được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2020; bổ sung hình thức xử phạt bổ sung trong Nghị định; tăng mức phạt tiền để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm; thẩm quyền xử phạt được quy định cụ thể hơn so với Nghị định số 139/2017/NĐ-CP…

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP bãi bỏ 121 hành vi không còn phù hợp, đồng thời cũng bổ sung 138 hành vi mới nhằm phân định rõ hơn các hành vi vi phạm trong từng lĩnh vực để đảm bảo mục đích dễ hiểu, tăng cường tính dăn đe, phù hợp với thực tiễn. Nghị định còn có những điểm mới cần được phổ biến, hướng dẫn để các cơ quan có thẩm quyền xử phạt cũng như đối tượng bị xử phạt hiểu đúng, áp dụng đúng pháp luật.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 267  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207