Ngày đăng 19/04/2022 | 12:00 AM

Tập huấn quản lý đất đai, nhà ở, quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng cho gần 100 học viên trên địa bàn tỉnh An Giang theo hình thức online

Lượt xem: 214  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 19/4/2022 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng An Giang tổ chức khóa tập huấn quản lý đất đai, nhà ở, quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng cho gần 100 học viên là Phó chủ tịch, phòng quản lý đô thi và công chức địa chính cấp xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang theo hình thức online.

Trong những năm qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, pháp luật về lĩnh vực này có nhiều thay đổi. Nhằm cập nhật và phổ biến những thông tin liên quan đến pháp luật về quản lý đất đai, nhà ở, quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng, ngày 19/4/2022 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng An Giang tổ chức khóa tập huấn quản lý đất đai, nhà ở, quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng cho gần 100 học viên là Phó chủ tịch, phòng quản lý đô thi và công chức địa chính cấp xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang theo hình thức online.

 

 

Tập huấn quản lý đất đai, nhà ở, quy hoạch kiến trúc và trật tự xây trên địa bàn tỉnh An Giang theo hình thức online.

 

Trong 4 ngày tập huấn (từ 19/4/2022 đến 22/4/2022), các học viên được tập huấn các nội dung sau:

- Tổng quan về quản lý đất đai, nhà ở: Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý đất đai nhà ở; Nhận diện, đánh giá các vấn đề thực trạng trong quản lý đất đai, nhà ở; Các yêu cầu trong quản lý đất đai, nhà ở; Tổng hợp kinh nghiệm trong quản lý đất đai nhà ở.

- Kỹ năng thực hiện quản lý đất đai và nhà ở: Các loại đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (luật kdbđs); quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; trình tự, thủ tục phát triển nhà ở theo dự án; giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai; chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; sở hữu nhà ở của cá nhân trong nước và nước ngoài; những điều cấm trong lĩnh vực nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở và xử lý vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực nhà ở; một số kinh nghiệm thực tiễn.

- Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Tổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch - kiến trúc đô thị; quan hệ giữa quy hoạch xây dựng và hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành; kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; các phương pháp dự báo và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo trong lập đồ án quy hoạch đô thị; kỹ năng lồng ghép các vấn đề phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH trong Quy hoạch đô thị; trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập đồ án quy hoạch đô thị -  thiết kế đô thị; kỹ năng thực hiện thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị.

- Kỹ năng quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng thực hiện công tác công bố, công khai, cung cấp thông tin về quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt; kỹ năng thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt; kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch - thiết kế đô thị được duyệt; kỹ năng thực hiện quản lý chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được duyệt; một số nội dung cấp phép giấy phép quy hoạch; nguồn lực và vốn cho phát triển đô thị theo quy hoạch; vai trò và yêu cầu về nguồn lực; các giải pháp huy động và tạo nguồn lực, nguồn vốn; vai trò của Nhà nước đối với yêu cầu về nguồn lực phát triển đô thị.

- Kỹ năng quản lý trật tự xây dựng: Các điểm mới của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng; nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; xử lý các tình huống lập biên bản, ban hành quyết định sai nội dung, hình thức; nguyên tắc, trình tự, thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; hình thức giải trình, thẩm quyền giải trình; kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp phức tạp; giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng

- Các văn bản pháp luật xây dựng mới: Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 01 năm 2021 - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Trong thời gian 04 ngày học, với phương pháp giảng dạy khoa học và trình độ chuyên môn sâu cùng nhiều năm kinh nghiệm của các giảng viên sẽ giúp học viên giải đáp các khó khăn, vướng mắc, cùng trao đổi, thảo luận, các bài tập tình huống và kinh nghiệm thực tế, đồng thời đưa ra những tình huống xử lý cụ thể, qua đó học viên sẽ cập nhật kiến thức mới nhất liên quan đến pháp luật về quản lý đất đai, nhà ở, quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 214  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207