Ngày đăng 19/04/2022 | 12:00 AM

Có cần phải điều chỉnh giấy phép xây dựng khi giảm số tầng công trình xây dựng?

Lượt xem: 80  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Chủ đầu tư cần thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng nếu việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các nội dung chính được ghi trong giấy phép.

 


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

 

Theo Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư cần phải làm đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, bao gồm: Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc. Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính. Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên, khi thực hiện việc thay đổi chiều cao, số tầng của công trình thì chủ đầu tư bắt buộc phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng, kể cả trường hợp giảm số tầng của công trình.

Về hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường. 2 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Hạ Nhiên/baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 80  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207