Ngày đăng 14/04/2022 | 12:00 AM

Bồi dưỡng nâng cao năng lực về lĩnh vực quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH Bất động sản Capitaland (Việt Nam)

Lượt xem: 93  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 14/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản Capitalan (Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng cho 30 cán bộ nhân viên của công ty theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại văn phòng Capitaland.

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên của Công ty trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, ngày 14/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản Capitaland (Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng cho 30 cán bộ nhân viên của công ty theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại văn phòng Capitaland.

 

 

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Bất động sản Capitaland (Việt Nam) tham gia trực tiếp tại khóa học.

 

Trong 02 ngày học từ ngày 14/4/2022 đến 15/4/2022, học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức như: Tổng quan về Quy hoạch xây dựng; những vấn đề tồn tại chung; Hệ thống văn bản pháp luật và hướng dẫn; Các Luật: Luật Quy hoạch năm 2017; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật xây dựng; Luật quy hoạch đô thị 2019; các Nghị định của Chính phủ; các thông tư hướng dẫn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn xây dựng; Hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng; Quy hoạch chung (XD) đô thị; Quy hoạch phân khu xây dựng; Quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch xây dựng khu chức năng; Trách nhiệm Lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch sau phê duyệt; Các cơ quan cấp Chính phủ; Các cơ quan địa phương; Các chủ đầu tư thực hiện dự án; Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại đơn vị.

Với đội ngũ giảng viên đến từ Học viện, có trình độ chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy, với phương pháp giảng dạy khoa học sẽ truyền đạt nội dung khóa học một cách cô đọng nhất. Bên cạnh đó, các giảng viên thường xuyên đưa ra các tình huống để cùng các học viên trao đổi thảo luận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà các học viên thường gặp khi làm việc chuyên môn của mình. Qua khóa học này, học viên sẽ được nâng cao trình độ chuyên môn và dễ dàng vận dụng kiến thức đã học vào trong công việc liên quan của bản thân từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

 

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 93  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207