Ngày đăng 18/04/2022 | 12:00 AM

Học viện AMC tổ chức khóa Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên

Lượt xem: 145  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 13/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khóa Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên hạng 3 (K1) theo hình thức online.Tiếp theo, ngày 16/4/2022 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khóa Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên hạng 3 (K2) tại Đồng Tháp theo hình thức học trực tiếp.

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2019 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BXD ngày 28/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trinh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên; Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 28/2/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên giao cho Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên.

Chương trình thẩm kế viên được chia làm 4 nhóm: Thẩm kế viên hạng I (Mã số: V.04.02.04); Thẩm kế viên hạng II (Mã số: V.04.02.05); Thẩm kế viên hạng III (Mã số: V.04.02.06); Thẩm kế viên hạng IV (Mã số: V.04.02.07). 

 


Khóa học online được tổ chức cho các tỉnh Càu Mau, Điện Biên, Lạng Sơn.


Ngày 13/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khóa Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên hạng 3 (K1) theo hình thức online với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức ngành Xây dựng, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Thẩm kế viên trong các đơn vị sự nghiệp. Tham gia khóa bồi dưỡng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, thuộc các Sở Xây dựng Cà Mau, Điện Biên, Lạng Sơn.TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên hạng 3 tại Đồng Tháp


Tiếp theo, ngày 16/4/2022 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khóa Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên hạng 3 (K2) tại Đồng Tháp dành cho Lãnh đạo, chuyên viên tại các Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc tỉnh Đồng Tháp. Tổng số lượng 02 lớp lên tới gần 250 học viên.


 

Đối tượng tham gia bồi dưỡng 02 lớp trên thuộc viên chức đang giữ chức danh Thẩm kế viện (hạng III) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thẩm kế viên (hạng III); Viên chức đang giữ chức danh Thẩm kế viện (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 03 (ba) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh thẩm kế viên hạng II tối thiêu là 01 (một) năm.

Ngoài việc Thẩm kế viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định theo pháp luật thì Thẩm kế viên phải có tinh thần trách nhiệm, luôn tuân thủ pháp luật; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Trung thực, khách quan, thẳng thắn, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tài năng vào sự nghiệp phát triển ngành xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; có phương pháp làm việc khoa học; giữ bí mật quốc gia.

Tham gia giảng dạy khóa học là đội ngũ chuyên gia của Bộ Xây dựng và chuyên gia, giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng. Hình thức học tập linh hoạt: Trực tiếp hoặc trực tuyến theo tình hình cụ thể.

Kết thúc khóa học, căn cứ vào đối tượng và chương trình học, các học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên Hạng III”. Đây là điều kiện bắt buộc về trình độ đào tạo Bồi dưỡng của Thẩm kế viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2019 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ; và là cơ sở để bổ nhiệm ngạch, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên đề nghị đăng ký với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Thông tin các hoạt động liên quan đến các đối tượng học viên trên phạm vi toàn quốc được đăng trên Website: amc.edu.vn.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 145  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207