Ngày đăng 25/03/2022 | 12:00 AM

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2022

Lượt xem: 111  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2022

Ngày 25/3/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1/2021 cho các học viên là công chức, viên chức...

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc, chức danh lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, ngày 25/3/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1/2022 cho các học viên là công chức, viên chức đang giữ chức Trưởng, Phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên đến từ các Sở, ban ngành, trung tâm, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nộị . Lớp học diễn ra theo hình thức học online vào các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Hình ảnh tiêu biểu của khóa học


Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019, nội dung gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo. Thông qua chương trình này, học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Khóa học là dịp để các cán bộ học viên được bồi dưỡng và nâng cao về các kỹ năng cần thiết của lãnh đạo cấp phòng như: Kỹ năng tham mưu; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác v.v...

Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, nhất là trong bối cảnh đặc biệt của TP. Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, Học viện sẽ tạo mọi điều kiện, lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu trong công tác quản lý, chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy online nhằm đảm bảo tốt nhất cho khóa học.

Khóa học này, là dịp để đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được làm bài kiểm tra và bài thu hoạch để đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào trong công tác chuyên môn tại đơn vị mình./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị ( AMC)

Admin
Lượt xem: 111  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207