Ngày đăng 29/03/2022 | 12:00 AM

Tập huấn triển khai thực hiện Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Bà Rịa Vũng Tàu

Lượt xem: 108  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nhằm giúp địa phương triển khai thi hành Luật Kiến trúc số 40/2021/QH14 ngày 27/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 29/3/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Tập huấn một số điểm mới trong các văn bản pháp lý về Quản lý Kiến trúc.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo Kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo Quyết định số 490/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 của Bộ Xây dựng. Nhằm giúp địa phương triển khai thi hành Luật Kiến trúc số 40/2021/QH14 ngày 27/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 29/3/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Tập huấn một số điểm mới trong các văn bản pháp lý về Quản lý Kiến trúc.

Tham dự khóa tập huấn có ông Mai Trung Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu, giảng viên đến từ Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng cùng 50 học viên là các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn quản lý quy hoạch kiến trúc.

 

 Toàn cảnh khóa tập huấn. 

Nội dung chính trong khoa tập huấn được giảng viên đề cập chủ yếu: Luật Kiến trúc – Luật số 40/2019/QH14; Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Thông tư 03/2020/TT-BXD - quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Thông tư 01/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Hướng dẫn công tác lập quy chế quản lý kiến trúc; Trao đổi thảo luận một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn.

Với kinh nghiệm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu của Bộ Xây dựng, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục nhận hồ sơ để liên tục tổ chức các Hội thảo phát triển nghề nghiệp, ôn và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho các thí sinh đăng ký trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài trụ sở chính Học viện còn 2 cơ sở của Học viện như: Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Trung tại TP. Đà Nẵng; Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Miền Nam tại TP. HCM  cũng liên tục tổ chức hoạt động phát triển nghề nghiệp. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp đề nghị đăng ký với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị hoặc 2 cơ sở trên qua Website: amc.edu.vn.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 108  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207