Ngày đăng 19/03/2022 | 12:00 AM

Học viện AMC tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tai TP. Hồ Chí Minh

Lượt xem: 83  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Học viện AMC tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tai TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị quyết số 01/NQ-CP02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/ 2020, Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủQuyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hiện nay, một số tỉnh, thành phố đã áp dụng và nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, tuy nhiên vẫn còn nhiều đia phương vẫn chưa đồng bộ trong triển khai thực hiện và đạt dược mức độ sử dụng cao. Nhằm giúp địa phương vận hành có hiệu quả phần mềm “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng” và “Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sáng ngày 19/3/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khóa tập huấn nội trên tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

Tham dự khai giảng có Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tạp chí - Học viện AMC, Ths. Vũ Văn Luân - Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng là giảng viên hướng dẫn học viên thực hành cùng 70 học viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các quận/huyện, thành phố/thị xã, phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng, các phòng ban liên quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

 

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, thành thạo kỹ thuật cùng phương pháp truyền đạt bằng phương pháp vận hành, thao tác trực tiếp trên máy, học viên sẽ được tập huấn 02 nội dung: Dịch vụ công Cung cấp thông tin quy hoạch; Dịch vụ công Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; đồng thời thảo luận, trao đổi vướng mắc từ thưc tế tại đại phương. Trong quá trình làm việc, học viên có thể kết nối với giảng viên và được hướng dẫn sử dụng qua mạngđến khi thành thạo công việc.

 

Việc triển tập huấn khai 02 thủ tục hành chính về Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp địa phương triển khai thực hiện dịch vụ công này có hiệu quả, hướng tới việc vận hành trực tuyến ở mức độ 4 là triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành Xây dựng, hướng tới hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

 

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 83  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207