Ngày đăng 04/03/2022 | 12:00 AM

Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc năm 2022

Lượt xem: 239  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề (tích điểm CPD), đồng thời giúp các cá nhân là kiến trúc sư có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngày 25/02/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức: “Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc”.


Căn cứ vào luật Kiến trúc sư số 40/2021/QH14 ngày 27/6/2019; căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Kiến trúc; căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo về Kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề (tích điểm CPD), đồng thời giúp các cá nhân là kiến trúc sư có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngày 25/02/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức: “Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc” cho các cá nhân là kiến trúc sư thực hiện các dịch vụ kiến trúc bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế kiến trúc nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc.


 

Một số hình ảnh lớp ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo hình thức online  và offline.


 Hội thảo sẽ diễn ra trong các ngày 25 và 26/02/2022 với các thời gian và chương trình cụ thể sau:

Trong thời gian ngày 25 và sáng 26/02/2022, sẽ diễn ra Hội thảo với chủ đề “Thiết kế kiến trúc bền vững tại Việt Nam” bao gồm các nội dung:  Kiến trúc bền vững; Kiến trúc xanh Việt Nam, giải pháp và thiết kế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09:2017/BXD về Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả. Sau khi học viên tham gia nội dung trên sẽ được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cấp chứng nhận tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục là 2,7 điểm.

Trong ngày tiếp theo, Học viện tổ chức cho học viên ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo hình thực học online.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế sẽ hướng dẫn cho học viên nắm rõ nội dung câu hỏi và dễ dàng trả lời các câu hỏi trong bộ đề thi sát hạch.

Ngoài ra học viên sẽ được trao đổi thảo luận với giảng viên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hành nghề kiến trúc của bản thân. Bên cạnh đó để đảm bảo tính minh bạch trong thi cử, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã thành lập Hội đồng sát hạch, ban coi thi, ra đề, chấm thi theo đúng quy trình sát hạch trên cơ sở góp ý và tham gia của Vụ Quy hoạch để đảm bảo cho các học viên yên tâm khi tham gia thi trực tiếp và chia theo ca vào các ngày 27/02 và 03/3/2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid19. 


 

Thi sát hạch tại chỗ.


Với kinh nghiệm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu của Bộ Xây dựng, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục nhận hồ sơ để liên tục tổ chức các Hội thảo phát triển nghề nghiệp, ôn và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho các thí sinh đăng ký trên phạm vi toàn quốc.

Đối với khu vực miền Trung, miền Nam, Học viện sẽ tiếp tục ghi nhận đăng ký tại hai Phân viện tại miền Trung (TP. Đà Nẵng), tại Miền Nam (TP HCM) và sẽ tổ chức hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục, sát hạch khi điều kiện và tình hình kiểm soát dịch bệnh cho phép.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch và các hoạt động phát triển nghề nghiệp đề nghị đăng ký với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Thông tin các hoạt động liên quan đến các đối tượng học viên trên phạm vi toàn quốc được đăng trên Website: amc.edu.vn.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

 

Admin
Lượt xem: 239  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207