Ngày đăng 23/02/2022 | 12:00 AM

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 163  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Sáng ngày 23/2/2022, tại trụ sở Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện, AMC), Đ/c Nguyễn Văn Sinh– Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Học viện AMC.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trực thuộc Bộ Xây dựng. Về phía học viện AMC có Ban lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm thuộc Học viện. 
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo buổi làm việc


Thay mặt Lãnh đạo và cán bộ viên chức đơn vị, Đ/c Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã báo cáo Thứ trưởng và Đoàn công tác kế hoạch công tác năm 2022 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, đặt ra những thách thức, khó khăn rất lớn đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Học viện. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy, Ban giám đốc, tập thể CBVC Học viện với việc phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm cùng giải pháp năng động, linh hoạt, thiết thực, phù hợp từng thời gian, chương trình, phương pháp đào tạo, đối tượng và địa bàn, Học viện quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, Học viện đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong năm 2022như: Tăng nguồn thu nhập cho CBVC Học viện, đăng ký với Bộ Xây dựng thực hiện 188 lớp; Rà soát cơ cấu tổ chức, đào tạo, đào tạo lại, sắp xếp nhân sự phù hợp theo vị trí việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức; Rà soát cập nhật văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, xây dựng chương trình, tài liệu mới phục vụ nhu cầu thực tế tại địa phương, doanh nghiệp, tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên; Đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư tại trụ sở Phân viện miền Nam giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn trung hạn từ ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu đào tại phía Nam, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, khai thác có hiệ quả cơ sở vật chất hiện có.

Theo đó, các giải pháp chủ yếu đặt ra là: Bám sát chủ trương chính sách của nhà nước Bộ Xây dựng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới; Phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức viên chức của Bộ. Tập trung lực lượng triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nhiệm vụ theo kế hoạch năm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, các đơn vị phấn đấu hoàn thành có hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường mở lớp đến các địa phương; Doanh nghiệp;Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác truyền thống.Tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các chương trình, tài liệu hiện hành đảm bảo chất lượng và phù hợp, tăng cường xây dựng và biên soạn một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới đáp ứng nhu cầu địa phương, doanh nghiệp. Củng cố quan hệ với các tổ chức trong nước, quốc tế đã đặt mối quan hệ với Học viện thông qua các kế hoạch hợp tác cụ thể, có mục tiêu và tiến độ thực hiện. Thực hiện tốt, hiệu quả các dự án ODA đã ký kết. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu hội nhập.Thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Học viện. Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật để quản trị điều hành và tổ chức hoạt động từng bước áp dụng công nghệ 4.0...
Đ/c Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện báo cáo Thứ trưởng về kế hoạch công tác của Học viện năm 2022.


Trao đổi, góp ý về phương hướng phát triển Học viện trong thời gian tới, bên cạnh việc đánh giá cao kết quả và nỗ lực của Học viện giai đoạn vừa qua, đại diện các Vụ chức năng khẳng định tiếp tục phối hợp với Học viện trong các hoạt động thời gian tới, đồng thời  gợi ý một số giải pháp giúp Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022 như: Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giảng viên; tăng cường đề tài nghiên cứu khoa học, phối hợp với các nhóm văn bản pháp luật; cần xây dựng bản kế hoạch chi tiết hơn giúp triển khai công việc hiệu quả hơn; tăng cường công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức các viện, khoa chuyên môn, chú ý tới quy chế nội bộ đặc biệt là quy chế tuyển dụng. Tăng cường các hội thảo quốc tế và hợp tác quốc tế gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và Bộ Xây dựng. Các Cục, Vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Học viện trong công tác tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật mới trong thời gian tới.
Toàn cảnh buổi làm việc.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo trên tinh thần nhận diện những khó khăn thách thức, đồng thời nhấn mạnh và động viên toàn thể lãnh đạo, tập thể Học viện có nhiều sáng kiến, đổi  mới hơn nữa và khích lệ toàn thể cá nhân, tập thể phát huy truyền thống đơn vị đào tạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, trong tình hình mới để hoạt động hiệu quả hơn. Để đạt được kết quả tốt hơn, thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Học viện cần:Tập trung rà soát lại các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của Học viện; Các chương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;  xây dựng lại kế hoạch hoạt động của Học viện, có phương án cụ thể để Học viện hoàn thành tối đa nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đào tạo cán bộ ngành Xây dựng tại các địa phương (Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề về đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công, chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, đào tạo chuyên môn ngành Xây dựng...); Xây dựng kế hoạch, chương trình hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế gắn với hợp tác quốc tế và phù hợp với vấn đề thực tiễn hiện nay; Nâng cấp cơ sở vật chất và các phòng học trực tuyến đáp ứng kịp thời trong tình hình mới... Thứ trưởng nhấn mạnh, nhằm đạt được mục tiêu đặt ra, cần tạo ra các khâu đột phá: Đột phá trong đào tạo tại các địa phương, doanh nghiệp, đột phá trong phổ biến pháp luật ngành Xây dựng và đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học. Để làm được điều đó, cần xây dựng kế hoạch theo hướng tấn công, quyết liệt, cụ thể và chi tiết. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các Cục Vụ Viện tiếp tục phối hơp, hỗ trợ Học viện trong thời gian tới để các hoạt động đạt hiệu quả hơn. Thứ trưởng mong muốn Học viện là trung tâm phát triển, đúng tầm thương hiệu, là Học viện Chiến lược của Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

Thay mặt Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Học viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Trần Hữu Hà cảm ơn Thứ trưởng và Đoàn công tác, đồng thời hứa, tập thể cán bộ viên chức Học viện sẽ tiếp thu, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ý kiến tham gia của các thành viên trong Đoàn công tác. Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, giúp đỡ của các Cục, Vụ chức năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của Học viện thời gian tới./.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị ( AMC)
Lượt xem: 163  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207