Ngày đăng 19/01/2022 | 12:00 AM

Có được chuyển lại đất sản xuất kinh doanh về đất ở?

Lượt xem: 151  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hải (Quảng Nam) là đất ở lâu dài, trên đất có biệt thự du lịch. Khi ông xin phép kinh doanh lưu trú, chính quyền yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng từ đất ở sang đất sản xuất kinh doanh.


 

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

 

Ông Hải đã đăng ký biến động sử dụng đất từ đất ở lâu dài sang đất sản xuất kinh doanh lâu dài.

Đến nay, do dịch bệnh Covid-19, ông không kinh doanh lưu trú nữa và muốn bán nhà. Người mua yêu cầu ông Hải phải chuyển lại mục đích sử dụng là đất ở vì họ không có nhu cầu kinh doanh.

Tuy nhiên, khi ông Hải làm thủ tục xin chuyển lại mục đích sử dụng là đất ở như cũ thì không cơ quan nào thực hiện và cho rằng muốn chuyển sang đất ở phải xin phép và phải nộp thuế, trong khi thửa đất của ông ban đầu đã là đất ở.

Ông Hải hỏi, ông có được đăng ký biến động chuyển trả lại mục đích sử dụng đất ở như trước đây không? Cơ quan nào thực hiện? Ông có phải nộp thuế khi chuyển lại đất ở không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 57, Điểm a, Khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013 thì việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Theo đó:

"1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định".

Đề nghị ông Hải liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Tuệ Minh/baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 151  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207