Ngày đăng 13/01/2022 | 12:00 AM

AMC tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Lượt xem: 223  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 12/01/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Ông Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tới tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng); về phía Học viện có ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các cán bộ lãnh đạo, các cán bộ quản lý các phòng, khoa, viện, trung tâm của Học viện.

 


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã đọc báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các mặt tiêu biểu như:

Năm 2021, Bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội nước ta nói chung và ngành Xây dựng trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng nói riêng. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ Xây dựng, Học viện đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngay từ cuối tháng 9/2021 cả nước bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động kinh tế đồng loạt đã triển khai hoạt động trở lại. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao độngvượt qua khó khăn. Học viện đã tập trung thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Hàng năm, Học viện đã đào tạo và bồi dưỡng hàng chục nghìn lượt học viên, riêng năm 2021, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng là 174 lớp với 12.181 học viên. So với kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng sau khi đã được điều chỉnh là 174/158 lớp vượt 10,1% về số lớp, vượt 27% về số học viên (12.181/9.600).


 

Giám đốc Trần Hữu Hà đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Học viện tại Hội nghị.

 

Đào tạo, bồi dưỡng theo ngân sách Bộ Xây dựng

Đã thực hiện được 14 lớp, với số lượng 1.432 học viên. Theo như kế hoạch Bộ Xây dựng giao năm 2021 tại Quyết định số 245/QĐ-BXD ngày 15/3/2021 sẽ triển khai 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng và 01 hội thảo quốc tế. Do kế hoạch tổ chức các lớp đúng thời điểm tình hình dịch bệnh Covid -19 diến biến phức tạp, nên kế hoạch tổ chức các lớp hầu hết đã phải lui lại thời gian vào cuối năm và có sự điều chỉnh nhiệm vụ trong kế hoạch đào tạo tạo, bồi dưỡng tại Quyết định số 1241/QĐ-BXD ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Như vậy theo kết quả như trên, về số lớp và số lượng học viên năm 2021 mà Bộ giao có thể nhận định Học viện đã hoàn thành kế hoạch được giao.

Đào tạo bồi dưỡng do Học viện tự khai thác

Ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách Bộ Xây dựng giao. Học viện tích cực tìm kiếm đối tác. Đặc biệt là phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội triển khai thêm được 37 lớp, với 2.523 học viên, trong đó các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chuyên viên, chuyên viên chính chiếm tỷ trọng cao. Đào tạo, bồi dưỡng về QLNN về xây dựng cho địa phương: 08 lớp, với 950 học viên. Đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp: 46 lớp, với 1.885 học viên.

Các lớp Tập huấn: 

Tổng số 63 lớp, với 5.249 học viên, trong đó: Tập huấn về Văn bản quy phạm pháp luật 19 lớp, với 1.528 học viên (phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều Luật XD số 50/2014/QH13 và các Nghị định 06/2021/NĐ-CP; NĐ 09/2021/NĐ-CP; NĐ 10/2021/NĐ-CP; NĐ 15/2021/NĐ-CP; NĐ 50/2021/NĐ-CP về các lĩnh vực: Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; Quản lý về vật liệu xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư; Hợp đồng xây dựng); Tập huấn về Quy chuẩn tiêu chuẩn 17 lớp, với 1.730 học viên; Tập huấn về nông thôn mới 06 lớp với 300 học viên; Tập huấn về tăng trưởng xanh (Theo đề tài) 04 lớp, với 200 học viên; Tập huấn dịch vụ công 06 lớp, với 277 học viên; Tổ chức ôn thi và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc: 04 khóa, với số lượng 284 học viên tham gia.

Hội thảo quốc tế và các lớp ĐTBD ngoại ngữ

Tổ chức 03 Hội thảo “Tham vấn về xây dựng có trách nhiệm”; “Chuyển đổi sinh thái xã hội trong đô thị” và “Khóa đào tạo về giảng viên về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với bao bì”. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc, chuyên ngành an toàn lao động và chuyên ngành Luật: 03 khóa, với 42 học viên.

Công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Học viện phần lớn được triển khai đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng. Các nhiệm vụ đăng ký mới đã có sự chắt lọc, đúng chức năng, nhiệm vụ của Học viện và phù hợp với nhu cầu thực tế.Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý khoa học như: thời gian xét duyệt các nhiệm vụ còn dài và có nhiều sự trùng lặp; thời gian ký hợp đồng và giao ngân sách thường chậm đến cuối năm; thời gian thành lập và tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp Bộ chậm, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng công tác quản lý khoa học năm 2021 vẫn đạt được những thành quả nhất định. Hoạt động KHCN được triển khai đồng đều ở cả cấp cơ sở và cấp Bộ, các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng, các đề tài/nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước đã được nghiệm thu, thanh lý. Kết quả đạt được: Đề tài/Dự án cấp Bộ: Học viện được giao thực hiện tổng số 16 đề tài/dự án, trong đó có 11 đề tài/dự án đã hoàn thành thanh lý hợp đồng hoặc hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ/Cơ sở, 05 nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ; Công tác tập huấn theo đề tài: Tổng số 29 lớp, đã thực hiện trong năm 2021 là 28 lớp, trong đó tự tổ chức 21 lớp (3 lớp phối hợp với PVMN, 3 lớp phối hợp với Viện QLPT đô thị, 1 lớp phối hợp với PVMT). So với kế hoạch đặt ra vượt 04 lớp.

Để nhiệm vụ trong năm 2022 sẽ triển khai thuận lợi và đạt kết quả cao, tại Hội nghị đại diện các đơn vị của Học viện đã tham luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị các giải pháp để thực hiện kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo mở lớp; nâng cao chất lượng đào tạo; bổ sung, rà soát và hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu; tăng cường công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường, đi sâu vào các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao; nâng cao chất lượng; đảm bảo tiến độ và hiệu quả các đề tài khoa học, dự án cấp Bộ và cấp Cơ sở; nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu của Học viện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2022.


 

Tham luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

 

Sau khi nghe xong bản Báo cáo tổng kết và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Học viện đạt được trong năm 2021. Đó chính là những kết quả rất đáng ghi nhận góp phần phát triển nguồn nhân lực của Ngành. Đồng thời Thứ trưởng đưa ra những chỉ đạo đổi mới và nâng cao hơn nữa về công tác nhân sự, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đổi mới giáo trình tài liệu,… với mong muốn Học viện sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2022.


 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

Admin
Lượt xem: 223  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207