Ngày đăng 27/12/2021 | 12:00 AM

AMC phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật cho 124 cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) theo hình thức online.

Lượt xem: 188  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 27/12/2021, Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Vicem (VICEM) tổ chức lớp tập huấn lớp ”Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2021“ theo hình thức học online cho 124 cán bộ của công ty thành viên thuộc Tổng Công ty ViCem.

Nhằm giúp cán bộ của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công Ty Vicem thực hiện tốt trong việc quản lý, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo các Nghị định và thông tư hướng dẫn một cách hiệu quả.

Ngày 27/12/2021, Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Vicem (VICEM) tổ chức lớp tập huấn lớp ”Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2021“ theo hình thức học online cho 124 cán bộ của công ty thành viên thuộc Tổng Công ty ViCem.

Khóa tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27/12/2021 đến 29/12/2021 tại nhiều điểm cầu của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Vicem.

 


Hình ảnh tiêu biểu lớp tập huấn. 

 

Tham gia phổ biến kiến thức pháp luật cho lớp tập huấn là đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu đến từ Học viện sẽ truyền đạt cho học viên nội dung nằm trong các chuyên đề sau:  

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng như: Những quy định chung; quản lý thi công xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: bảo hành CTXD; bảo trì CTXD; đánh giá an toàn công trình; xử  lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng;sự cố trong thi công và khai thác sử dụng công trình: sự cố CTXD; sự cố gây mất ATLĐ trong thi công XDCT. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2021. Các thông tư đi kèm Nghi định này như: Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Quy định chung; sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; Tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng: dự toán XD công trình; Dự toán gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư đi kèm gồm: Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng gồm: Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; So sánh làm rõ điểm mới của Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT với Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Đan xen giữa bài giảng của mỗi chuyên đề là những trao đổi, thảo luận, trả lời những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện từ đó giúp học viên củng cố thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản và sự hiểu biết sâu hơn về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chuyên môn giúp các cán bộ tổ chức, triển khai, thực hiện ở đơn vị mình ngày càng hiệu quả hơn./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 188  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207