Ngày đăng 14/12/2021 | 12:00 AM

AMC tham gia Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem: 172  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Thực hiện Công văn số 483 – CV/ĐUK ngày 01/12/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức kết nối trực tiếp với điểm cầu Chính Văn phòng Trung ương Đảng.Sáng 14/12 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc.

 

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại đầu cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, bộ, ngành và cơ quan trực thuộc Trung ương có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương và địa phương; Cán bộ thực hiện công tác đối ngoại của các cơ quan, tổ chức; các Đại sứ, Tổng Lãnh sự; cán bộ các cơ quan liên quan; và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại điểm cầu Bộ Xây dựng tại Hội trường tầng 4, trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trong trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng.

Điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Xây dựng có sự tham dự gồm: Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đại diện các đảng viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Theo chương trình Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng sẽ nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thành ủy Đà Nẵng.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trong bài phát biểu, đồng chí đã dẫn chiếu hình ảnh cây tre Việt Nam, mềm mại nhưng rất kiên cường như tính cách của con người, dân tộc Việt Nam linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm về " Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại và ngoại giao Việt Nam hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc và trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam".


 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như từ khi nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời, Đảng ta tổ chức một Hội nghị chuyên sâu về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc.

Với quy mô đó, Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, giúp nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại.

Nhiệm vụ đặt ra là thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả ba trụ cột đối ngoại, đó là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước; tích cực góp phần tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định tranh thủ điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng này là một trong số một loạt các hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị sẽ tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng lòng của người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 172  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207