Ngày đăng 29/11/2021 | 12:00 AM

AMC khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K12-13 cho gần 200 học viên trên địa bàn Hà Nội

Lượt xem: 191  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 29/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng khóa ”Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương” cho gần 200 học viên theo hình thức học online.

Căn cứ Quyết định số 5685/QĐ- UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và đối tượng khác năm 2021. Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch được giao đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình để đáp ứng phù hợp với từng vị trí công việc được giao. Ngày 29/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng khóa ”Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương” cho gần 200 học viên theo hình thức học online. 


 

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học online về phía Sở Nội vụ có ông Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốcvề phía Học viện có ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc; cùng gần 200 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức Trưởng, Phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên đến từ các Sở, ban ngành, trung tâm, trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ trong những năm qua đã phối hợp có hiệu quả với Học viện trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Do tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lớp học sẽ khai giảng và được đào tạo theo hình thức học online. Với hình thức đào tạo này, ông mong muốn và đề nghị các học viên phối hợp chặt chẽ với Học viện trên cơ sở tinh thần tự giác cao bởi đây là yêu cầu hết sức cần thiết tạo nên sự thành công của khóa học. Để bảo đảm hiệu quả, đề nghị học viên cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất đặc biệt khi Hà Nội áp dụng chính quyền đô thị.

 Phát biểu tại Lễ khai giảng Khóa học, ông Đinh Mạnh Hùng - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội một lần nữa khẳng định khóa học nhằm trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang giữ chức Trưởng, Phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên. Về công tác tổ chức lớp học, ông mong muốn phía Học viện bố trí giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy các chuyên đề theo Chương trình đã quy định; bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập; đồng thời phối hợp cùng Sở Nội vụ trong công tác quản lý học viên. Ông cũng yêu cầu các đồng chí học viên trên tinh thần tự giác cao, bố trí thời gian, đảm bảo hoàn thiện tất cả các nội dung chương trình khóa học; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Khóa học và của Học viện đề ra.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019, nội dung gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo. Thông qua chương trình này, học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Khóa học là dịp để các cán bộ học viên được bồi dưỡng và nâng cao về các kỹ năng cần thiết của lãnh đạo cấp phòng như: Kỹ năng tham mưu; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác v.v...

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được làm bài kiểm tra và bài thu hoạch để đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào trong công tác chuyên môn tại đơn vị mình.

 

Admin
Lượt xem: 191  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207