Ngày đăng 27/11/2021 | 12:00 AM

Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục hành nghề Kiến trúc tại Đà Nẵng

Lượt xem: 274  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 26/11/2021, tại Phân viện miền Trung – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức: “Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc” cho gần 40 học viên thuộc Việt quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, các cty kiến trúc, Tư vấn xây dựng tại TP. Đà Nẵng theo hình thức online.

Căn cứ vào luật Kiến trúc sư số 40/2021/QH14 ngày 27/6/2019; căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Kiến trúc; căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo về Kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Trên cơ sở đó, thời gian qua, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên tổ chức các Hội thảo, tổ chức ôn thi và tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trên phạm vi toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề (tích điểm CPD), đồng thời giúp các cá nhân là kiến trúc sư có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngày 26/11/2021, tại Phân viện miền Trung – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức: “Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc” cho gần 40 học viên thuộc Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, các công ty kiến trúc, Tư vấn xây dựng tại TP. Đà Nẵng theo hình thức online.  


 

Một số hình ảnh tại hội thảo.

 

Hội thảo sẽ diễn ra trong các ngày 27-28/11/2021 với chủ đề ”Phong cách Việt Nam trong thiết kế nội thất đương đại và trao đổi các vướng mắc trong triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan“, trong đó có các nội dung giới thiệu phong cách Việt Nam trong thiết kế nội thất đương đại; Phổ biến trao đổi vướng mắc trong triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, xây dựng; áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Tham gia hội thảo, học viên sẽ được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế sẽ hướng dẫn cho học viên nắm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hành nghề kiến trúc. Có thể nói hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục hành nghề Kiến trúc có ý nghĩa rất quan trọng, giúp học viên hiểu được cầu Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thì Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 còn quy định đối với Kiến trúc sư hành nghề kiến trúc phải thực hiện phát triển nghề nghiệp liên tục gồm hoạt động cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng của kiến trúc sư hành nghề. Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định: Phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề cần tham gia các khóa tập huấn về chuyên môn, pháp luật; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn.

Với kinh nghiệm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu của Bộ Xây dựng, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục nhận hồ sơ để liên tục tổ chức các Hội thảo phát triển nghề nghiệp, ôn và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho các thí sinh đăng ký trên phạm vi toàn quốc.

Đối với khu vực miền Trung, miền Nam, Học viện sẽ tiếp tục ghi nhận đăng ký tại hai Phân viện tại miền Trung (TP. Đà Nẵng), tại Miền Nam (TP. HCM) và sẽ tổ chức hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục, sát hạch khi điều kiện và tình hình kiểm soát dịch bệnh cho phép.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch và các hoạt động phát triển nghề nghiệp đề nghị đăng ký với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Thông tin các hoạt động liên quan đến các đối tượng học viên trên phạm vi toàn quốc được đăng trên Website: amc.edu.vn.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 274  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207