Ngày đăng 25/11/2021 | 12:00 AM

Hơn 200 học viên thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng được bồi dưỡng Kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0

Lượt xem: 222  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 26/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng. Khóa đào tạo có sự tham gia của 200 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

Việt Nam đang thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột chính là xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, Chính phủ số là đầu tàu của đoàn tàu chuyển đổi số. Các cơ quan, tổ chức cần chuyển đổi số trước và dẫn dắt toàn bộ tiến trình chuyển đổi số của xã hội. Để chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, bước đầu tiên phải xuất phát từ thay đổi nhận thức, tư duy.

Nhằm giúp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng có bức tranh toàn diện về định hướng kế hoạch, nội dung, tài chính, ngân sách, quản lý các lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, giảm bớt các thủ tục hành chính; giảm thời gian, công sức, tiết kiệm ngân sách nhờ tự động hóa các quy trình tác nghiệp, ngày 26/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng. Khóa đào tạo có sự tham gia của 200 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

 

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng Kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Lưu Đức Minh – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã chia sẻ: Học viện đã có truyền thống hơn 45 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Xây dựng. Hàng năm, Học viện thực hiện hơn 40 chương trình đào tạo với khoảng 250 lớp và hàng chục nghìn lượt học viên. Năm 2021, với kinh nghiệm vượt qua đại dịch Covid-19, Đảng ủy, lãnh đạo Học viện cùng toàn thể các giảng viên, viên chức đã đồng lòng nỗ lực ngay từ đầu năm triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng trong tình hình mới. Năm nay cũng là năm đầu tiên Học viện quyết liệt triển khai đào tạo trực tuyến và áp dụng phần mềm quản lý văn bản (ioffice) trong thời kỳ chuyển đổi số và áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Hàng tháng, Học viện tổ chức được 15 lớp đào tạo bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.

Lớp Bồi dưỡng gồm các nội dung cơ bản như: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp,… Chương trình đưa ra các mục tiêu cụ thể: Đáp ứng nhiệm vụ, giải pháp triển khai chuyển đổi số trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”); Nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan tỏa từ những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ngành Xây dựng tới các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cộng đồng; Trang bị và cập nhật những kiến thức chung, cơ bản về chuyển đổi số, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; Giới thiệu các giải pháp xây dựng, định hướng kế hoạch, nội dung thực hiện, tài chính, nhân lực trong chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị.  Phát huy vai trò, hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số của lãnh đạo cơ quan, tổ chức để thực hiện tốt các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 222  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207