Ngày đăng 19/11/2021 | 12:00 AM

Bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án cho Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hà Đông

Lượt xem: 215  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 19/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (Ban QLDA) tổ chức khai giảng khóa:"Bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án” cho 29 học viên thuộc Ban QLDA.

Đội ngũ giám đốc quản lý dự án luôn là những người tiên phong đưa ra các chiến lược hoạt động cụ thể cho đơn vị mình và tham gia vào tất cả các khâu của dự án với tư cách người lãnh đạo, dẫn đầu. Vì vậy yêu cầu đào tạo cho đội ngũ giám đốc quản lý dự án, cũng như đội ngũ kế cận giám đốc quản lý dự án để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo trong hoạt động của dự án là rất cần thiết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Ngày 19/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (Ban QLDA) tổ chức khai giảng khóa: ”Bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án” cho 29 học viên.

 


Hình ảnh tiêu biểu của khóa học.

 

Khóa học diễn ra trong 02 ngày từ ngày 19/11/2021 đến ngày 20/11/2021, học viên sẽ được các giảng viên đến từ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị truyền đạt các kiến thức nằm trong các chuyên đề cụ thể như:

Chuyên đề Những nội dung căn bản cần thiết trong quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: Các luật điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng dưới góc nhìn từ Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư PPP, Luật Xây dựng; Những nội dung mới trong quản lý dự án đầu tư xây dựng từ năm 2021; Vai trò, nhiệm vụ của từng chủ thể trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (Người quyết định đầu tư, Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, Tư vấn trong dự án, Nhà thầu thi công xây dựng, Cơ quan chuyên môn về xây dựng ); Nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên đề Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng gồm:  Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD; Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng:

Chuyên đề Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng gồm: Các thông tin về hợp đồng xây dựng; Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện; Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng; Bảo lãnh, bảo hành được quy định như thế nào trong HĐXD; Các điều khoản phạt nhà thầu được quy định như thế nào trong HĐXD; Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng XD; Điều chỉnh đơn giá, giá trị, khối lượng... và điều chỉnh một phần hợp đồng xây dựng;Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm HĐXD; Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng XD; Các nội dung khác của hợp đồng; Các TH cụ thể về tranh chấp và giải quyết tranh chấp liên quan của HĐ XD.

Tham gia khóa học này, ngoài việc lĩnh hội các kiến thức thuộc các chuyên đề trên, học viên còn được thảo luận các tình huống thực tế tại đơn vị mình để vận dụng kiến thức mới học vào trong công tác chuyên môn của mình. Ngoài ra học viên còn được tham gia làm bài kiểm tra để đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng nội dung bài học. Thông qua kết quả bài kiểm tra và tinh thần học tập của các học viên, Học viện sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa “Bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án” cho các học viên.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 215  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207