Ngày đăng 18/11/2021 | 12:00 AM

AMC phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng cho hơn 200 học viên tại Bắc Ninh.

Lượt xem: 164  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nhằm giúp các cơ quan quản lý, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt trong việc quản lý, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng có hiệu quả.

Ngày 18/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tổ chức khóa Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng năm 2021 cho hơn 200 học viên thuộc các đơn vị như: Các sở Giao thông vận tải, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Công thương, sở Kế hoạch đầu tư; UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban quản lý khu công nghiệp phát triển đô thị Bắc Ninh; UBND các xã, phường, thị trấn; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng quản lý đô thị các thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự khai giảng lớp tập huấn về phía Sở Xây dựng Bắc Ninh có Ths. Nguyễn Văn Hoàn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh; về phía Học viện có TS. Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện cùng hơn 200 học viên tham gia khóa học.

 


Hình ảnh tiêu biểu của khóa học.

 

Khóa tập huấn diễn ra trong 01 ngày theo hình thức học online, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được lĩnh hội kiến thức nằm trong các nội dung sau: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (các nội dung mới về thẩm định dự án và nội dung cấp chứng chỉ hành nghề); Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; Thông tư số 05/2020/BKHĐTngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Bên cạnh việc lĩnh hội kiến thức nằm trong các nội dung trên, học viên sẽ có khoảng thời gian để trao đổi thảo luận các tình huống thường xuyên xảy ra tại địa phương mình nhằm giúp các học viên dễ dàng áp dụng các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành một cách linh hoạt, hiệu quả trong công tác chuyên môn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 164  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207