Ngày đăng 08/11/2021 | 12:00 AM

Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương K2

Lượt xem: 180  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 09/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HN – Sở Y tế Hà Nội tổ chức khóa 02 về Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương.

Sau khi tổ chức thành công khóa Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HN – Sở Y tế Hà Nội cho 25 học viên tại đơn vị. Ngày 09/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HN – Sở Y tế Hà Nội tổ chức khóa 02 về nội dung trên nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cũng như triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương.

Có thể nói, công nghệ thông tin (CNTT) đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với hoạt động của ngành y tế, có thể thấy rằng, CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp cho quá trình cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời giúp giám sát dịch bệnh, nghiên cứu phát triển thuốc… Bên cạnh đó, công tác đấu thầu thuốc đang là một vấn đề hết sức nóng khi dịch Covid bùng phát. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị về các vấn đề này là hết sức cần thiết.

 

Một số hình ảnh của khóa tập huấn.

Tham gia khóa “Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương”, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung sau: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0; Sử dụng Internet nâng cao và an toàn; Hạ tầng, hạ tầng số, tầm quan trọng của hạ tầng số đối với sự phát triển; Ứng dụng công nghệ thông tin CMCN 4.0 trong cơ quan hành chính sự nghiệp; Lựa chọn nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn, hàng hóa; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các vấn đề liên quan khác; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử.

Với phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết công việc áp dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tiễn; từ đó, phát hiện các vấn đề tồn tại, đề xuất các giải pháp xử lý thích hợp. Mặt khác, khóa tập huấn trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, cao năng lực công nghệ thông tin, sử dụng Internet chuyên nghiệp và an toàn, làm chủ hệ thống hạ tầng phục vụ đấu thầu qua mạng phù hợp với yêu cầu thực tế; góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đấu thầu tại đơn vị./.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 180  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207