Ngày đăng 03/11/2021 | 12:00 AM

Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật ngành Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh theo hình thức học online

Lượt xem: 212  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Sáng 4/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM tổ chức lớp: ’’Tập huấn phổ biến pháp luật ngành Xây dựng” cho 40 học viên là cán bộ các ban quản lý dự án, phòng quản lý đô thị thuộc các quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo hình thức học online.

Để giúp đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị tiếp cận, cập nhật những kiến thức pháp luật mới về xây dựng, sáng 4/11/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM tổ chức lớp: ’’Tập huấn phổ biến pháp luật ngành Xây dựng” cho 40 học viên là cán bộ các ban quản lý dự án, phòng quản lý đô thị thuộc các quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo hình thức học online.

 

 

Một số hình ảnh khóa tập huấn.

 

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày từ 04/11/2021 – 05/11/2021, với sự tham gia tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng cho lớp học là đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn sâu đến từ Học viện. Qua khóa tập huấn, các học viên sẽ được lĩnh hội các kiến thức nằm trong các nội dung sau:

Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 01 năm 2021 - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định 10/2021/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2021 – về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng  Ban hành định mức xây dựng.

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Tham gia khóa tập huấn này, học viên không chỉ nắm rõ các kiến thức pháp luật cần thiết đối với công tác chuyên môn mà còn được trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản QPPL mới ban hành từ đó giúp các học viên vận dụng vào trong công tác chuyên môn của mình một cách chính xác và hiệu quả./.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 212  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207