Ngày đăng 28/10/2021 | 12:00 AM

Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương

Lượt xem: 241  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, quản lý đấu thầu thuốc, ngày 29/10/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) phối hợp với Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HN – Sở Y tế Hà Nội tổ chức khai giảng khóa “Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương”.

Công nghệ thông tin (CNTT) đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với hoạt động của ngành y tế, có thể thấy rằng, CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp cho quá trình cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời giúp giám sát dịch bệnh, nghiên cứu phát triển thuốc…

Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, quản lý đấu thầu thuốc, ngày 29/10/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) phối hợp với Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HN – Sở Y tế Hà Nội tổ chức khai giảng khóa “Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương”.

 

 

Nguyễn Thị Thanh Phương – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội phát biểu khai giảng khóa tập huấn


Tham dự Lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tạp chí – Học viện AMC cùng 25 học viên là lãnh đạo, cán bộ các phòng ban chuyên môn thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội.

 

                


Toàn cảnh khóa tập huấn


Từ ngày 29/10/2021 đến 05/11/2021, các học viện sẽ được tập huấn các nội dung:  Ứng dụng công nghệ thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0; Sử dụng Internet nâng cao và an toàn; Hạ tầng, hạ tầng số, tầm quan trọng của hạ tầng số đối với sự phát triển; Ứng dụng công nghệ thông tin CMCN 4.0 trong cơ quan hành chính sự nghiệp; Lựa chọn nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn, hàng hóa; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các vấn đề liên quan khác; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử.

Với phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết công việc áp dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tiễn; từ đó, phát hiện các vấn đề tồn tại, đề xuất các giải pháp xử lý thích hợp. Mặt khác, khóa tập huấn trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, cao năng lực công nghệ thông tin, sử dụng Internet chuyên nghiệp và an toàn, làm chủ hệ thống hạ tầng phục vụ đấu thầu qua mạng phù hợp với yêu cầu thực tế; góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đấu thầu tại đơn vị./.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 241  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207