Ngày đăng 23/10/2021 | 12:00 AM

Học viện AMC phối hợp với Sở Xây dựng Cà Mau Tập huấn sử dụng phần mềm Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hình thức online

Lượt xem: 187  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nhằm giúp địa phương vận hành có hiệu quả phần mềm này, sáng ngày 23/10/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Cà Mau tập huấn cho 45 học viên là Phó giám đốc, trưởng phó phòng, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Cà Mau; Phó Chủ tịch, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn UBND các huyện trên địa bàn tỉnh theo hình thức online.

Phần mềm Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là hai phần mềm dịch vụ công trực tuyến được Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhằm giúp địa phương vận hành có hiệu quả phần mềm này, sáng ngày 23/10/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Cà Mau tập huấn cho 45 học viên là Phó giám đốc, trưởng phó phòng, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Cà Mau; Phó Chủ tịch, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn UBND các huyện trên địa bàn tỉnh theo hình thức online.

Tham dự khai giảng có Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tạp chí - Học viện AMC, Ths. Vũ Văn Luân - Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng là giảng viên hướng dẫn học viên thực hành. Với hình thức học trực tuyến cùng giảng viên thông qua phần mềm zoom, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp trên máy qua teamviewer, học viên sẽ được tập huấn 02 nội dung: Dịch vụ công Cung cấp thông tin quy hoạch; Dịch vụ công Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; đồng thời thảo luận, trao đổi vướng mắc, hướng dẫn thực hành và đặc biệt học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng qua mạng đến khi thành thạo công việc.


 

 

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

 

Việc triển tập huấn khai 02 thủ tục hành chính về Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp địa phương triển khai thực hiện dịch vụ công này có hiệu quả, hướng tới việc vận hành trực tuyến ở mức độ 4 là triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành Xây dựng, hướng tới hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 187  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207