Ngày đăng 12/10/2021 | 12:00 AM

AMC tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Lượt xem: 204  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Thực hiện Công văn số 178-CV/ĐU ngày 08/10/2021 của Đảng uỷ Bộ Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII của Đảng, chiều 11/10/2021, Đảng uỷ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo cáo viên Trung ương.

Tại điểm cầu Bộ Xây dựng, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, đại diện cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc Bộ.

Tham dự tại điểm cầu Học viện có đ/c Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đ/c trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Bí thư các chi bộ, đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện.

 

Các đại biểu ngồi dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh về những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng: tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Cho ý kiến về kinh tế-xã hội năm 2021-2022, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới; đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Kết luận Hội nghị, ông Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm: Một là, một số vấn đề của kinh tế-xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022; tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới. Hai là, tuyên truyền các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ;” việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tới các cán bộ, đảng viên từ cấp Trung ương tới các tỉnh ủy, thành ủy./.

Admin
Lượt xem: 204  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207