Ngày đăng 20/09/2021 | 12:00 AM

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên K6-2020

Lượt xem: 299  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên K6-2020

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên là một trong những lớp thuộc ngân sách Bộ Xây dựng giao. Đây cũng là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng. Ngày 20/9/2021, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã khai giảng khóa “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2021”. Lớp học được tổ chức theo hình thức online các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhằm thực hiện theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian này.

 

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018. Chương trình bồi dưỡng với tổng thời lượng là 320 tiết, gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, trong đó có 08 chuyên đề về nền hành chính nhà nước, 01 chuyên đề quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, 07 chuyên đề về kỹ năng. Thông qua chương trình này, học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Mục tiêu của chương trình đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cao.

Tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức và các kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đây cũng là điều kiện bắt buộc đối với cán bộ công chức, viên chức chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Tại Khóa học này, học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và viết 01 bài tiểu luận. Kết quả các bài kiểm tra và viết tiểu luận là căn cứ để Hội đồng xét tốt nghiệp Học viện đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định ./.

 

 

Admin
Lượt xem: 299  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207