Ngày đăng 12/08/2021 | 12:00 AM

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ Công ty cổ phần Lilama 10

Lượt xem: 315  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Sáng ngày 12/8/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty cổ phần LiLama 10 tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” cho học viên là đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu tại công ty theo hình thức học trực tuyến.

Theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1402 ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Ngày 16/12/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Kể từ ngày 01/02/2020, quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có hiệu lực nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả các bên liên quan.

Căn cứ vào tình hình thực tế và sự cần thiết phải áp dụng công tác đấu thầu qua mạng của các đơn vị, sáng ngày 12/8/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty cổ phần Lilama 10 tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” cho học viên là đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu tại công ty. Do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, lớp học diễn ra theo hình thức học trực tuyến.

 

 

Toàn cảnh khóa học

 

Trong 02 ngày diễn ra khóa học (12-13/8), học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản trong hoạt động đấu thầu như: Giới thiệu văn bản pháp luật liên quan đến lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đặc biệt, học viên được thực hành trên máy tính với những nội dung điển hình: Giới thiệu tổng quát về hệ thống đấu thầu qua mạng; đăng ký người dùng bên mời thầu, đăng ký kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu; quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Với phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề trên Internet, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tiễn trong công tác đấu thầu. Từ đó, phát hiện các vấn đề tồn tại, đề xuất các giải pháp xử lý thích hợp. Mặt khác, khoá học cũng đã bước đầu giúp học viên làm chủ công nghệ, làm chủ hệ thống hạ tầng phục vụ đấu thầu qua mạng phù hợp với yêu cầu thực tế, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đấu thầu qua mạng có đủ năng lực, trình độ vận hành hệ thống đấu thầu điện tử tại đơn vị./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Admin
Lượt xem: 315  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207