Ngày đăng 11/08/2021 | 12:00 AM

Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trực tuyến cho cán bộ VICEM

Lượt xem: 319  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 11/8/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Viện Công nghệ xi măng Vicem tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho 152 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chức năng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) và các công ty thành viên theo hình thức học trực tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, lãnh đạo, nhân viên tại các đơn vị doanh nghiệp trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 11/8/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Viện Công nghệ xi măng Vicem tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho 152 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chức năng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) và các công ty thành viên dưới hình thức học trực tuyến.

Tham gia giảng dạy và điều phối, quản lý lớp học là đội ngũ giảng viên, cán bộ đến từ Học viện/AMC.

 


Hình ảnh khóa tập huấn trực tuyến


Trong 02 ngày từ 11-12/8/2021, Các học viên sẽ được giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tế đến từ Học viện, phổ biến kiến thức pháp luật quan trọng và cần thiết đối với công tác chuyên môn của mình như: Giới thiệu Hệ thống các văn bản điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng như: Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn (Giới thiệu Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 cùng các Nghị định mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng với các nội dung sau:

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài; đảm bảo đầu tư trong kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: Những quy định chung; lập, thẩm định phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ra đời để thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý vật liệu xây dựng. Trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng cụ thể, về sử dụng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng, Nghị định nêu rõ: Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử dụng trong công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Quy định chung; sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng: dự toán XD công trình; dự toán gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án PPP với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP).

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng như: Những quy định chung; quản lý thi công xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: bảo hành CTXD; bảo trì CTXD; đánh giá an toàn công trình; xử  lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng; sự cố trong thi công và khai thác sử dụng công trình: sự cố CTXD; sự cố gây mất ATLĐ trong thi công XDCT. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2021.

Hệ thống các văn bản điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng và các Nghị định trên ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về các hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư xây dựng và có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham gia khóa tập huấn này, học viên không chỉ nắm rõ các kiến thức pháp luật cần thiết đối với công tác chuyên môn mà còn được trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản QPPL mới ban hành từ đó giúp các học viên vận dụng vào trong công tác chuyên môn của mình một cách chính xác và hiệu quả./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Admin
Lượt xem: 319  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207