Ngày đăng 16/07/2021 | 12:00 AM

Hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng Đề án nâng cấp đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị cấp huyện tại Yên Bái

Lượt xem: 352  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 16/7/2021, Sở Xây dựng Yên Bái phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) - Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng Đề án nâng cấp đô thị cho 112 cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị cấp huyện tại tỉnh Yên Bái.

Nhằm cập nhật kiến thức pháp luật và giải đáp những vướng mắc về lĩnh vực quản lý quy hoạch và nâng cấp đô thị, đồng thời cập nhật kiến thức pháp luật mới liên quan đến quản lý phát triển đô thị (xây dựng Đề án, Chương trình nâng cấp đô thị), ngày 16/7/2021, Sở Xây dựng Yên Bái phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) - Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng Đề án nâng cấp đô thị cho 112 cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị cấp huyện tại tỉnh Yên Bái.


 

Ông Trần Việt Quý - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái phát biểu tại Hội nghi, tập huấn.


Tới tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn về phía Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái có ông Trần Việt Quý - Phó Giám đốc Sở; về phía Bộ Xây dựng có ông Hồ Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, bà Trần Thị Lan Anh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; về phía Học viện AMC có ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo cùng 112 cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị là: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô thị; lãnh đạo phòng và cán bộ chuyên môn thuộc thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các thị trấn thuộc huyện; bí thư, chủ tịch các xã dự kiến nâng cấp đô thị trong giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Yên Bái.

Tham gia Hội nghị phổ biến, tập huấn các cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị sẽ được cập nhật kiến thức pháp luật mới liên quan đến quản lý phát triển đô, quản lý quy hoạch đô thị và các nội dung khác có liên quan; trao đổi thảo luận các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện xây dựng và tổ chức triển khai lập Đề án, Chương trình nâng cấp đô thị, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cụ thể với các nội dụng sau:

Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung văn bản pháp luật về xây dựng Đề án nâng cấp đô thị và quản lý Quy hoạch kiến trúc như: Giới thiệu một số văn bản pháp luật: Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13; Nghị quyết số: 1211/2016/UBTVQH1; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 35/2018/QH14- sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14- sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; một số Nghị định, Quyết định, Thông tư có liên quan đến các Luật nêu trên).

Trao đổi thảo luận về một số vướng mắc sau: Một số vướng mắc liên quan đến phân loại đô thị ở địa phương; một số vướng mắc trong triển khai xây dựng Đề án, Chương trình phát triển đô thị ở địa phương; một số vướng mắc trong triển khai quy hoạch đô thị và những vấn đề khác.

Tham gia Hội nghi, tập huấn các cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị sẽ được trang bị một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật, đồng thời có các kỹ năng cần thiết về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, đặc biệt là cập nhật kiến thức pháp luật mới liên quan đến quản lý phát triển đô thị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh./.


AMC
Lượt xem: 352  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207