Ngày đăng 26/06/2021 | 12:00 AM

AMC tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem: 330  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Chiều 25/6, Đảng ủy Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tham gia Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, do Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức với 95 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một trong những điểm cầu kết nối trực tiếp với sự tham gia của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể đảng viên của Học viện.

 Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 


Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội nghị.

 

Thứ trưởng cho biết, Hội nghị là sự kiện quan trọng để các cấp ủy, đảng viên nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, từ đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí trong Đảng ủy Bộ Xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà trình bày những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung. 


Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng được đồng chí Đỗ Việt Hà truyền đạt một cách cô đọng, súc tích tới các đảng viên tham dự Hội nghị, trong đó nhấn mạnh đến các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm: Các đột phá về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cảm ơn đồng chí Đỗ Việt Hà đã thu xếp thời gian tham gia Hội nghị và truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới các đồng chí đảng viên các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng thường xuyên tổ chức hoạt động học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cho biết trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc đẩy mạnh triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên…

 

AMC
Lượt xem: 330  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207