Ngày đăng 12/06/2021 | 12:00 AM

Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Lượt xem: 328  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Thực hiện Công văn số 120-CV/ĐU ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021, sáng 12/6/2021, Đảng ủy Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương do Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức.


Toàn cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Học viện có Đ/c Trần Hữu  Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban giám đốc, Bí thư các chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên…

Theo báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Trước hết, việc triển khai chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Cụ thể, các cấp ủy Đảng chú trọng việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

"Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ" - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua kết quả điều tra dư luận của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện vào tháng 3-2021, cho thấy có 76% người được hỏi cho rằng việc thực hiện chỉ thị 05 đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; 70% người được hỏi cho rằng việc thực hiện chỉ thị 05 đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cùng với đó, 65% người được hỏi cho rằng thực hiện chỉ thị 05 góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; 67% người được hỏi cho rằng chỉ thị 05 góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ; tạo động lực cho các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ban nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn chặt với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; trong đó, chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Tại hội nghị, 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 đã được biểu dương, khen thưởng.

 

 

Admin
Lượt xem: 328  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207