Ngày đăng 27/04/2021 | 12:00 AM

AMC Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật mới về Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem: 325  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 27/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) tập huấn văn bản quy phạm pháp luật cho 50 học viên là cán bộ các phòng quản lý dự án, phòng hạ tầng và các ban thuộc CC1 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhằm đảm bảo cho các cá nhân, đơn vị nắm vững và thực hiện đúng các quy định của nhà nước.

Năm 2021, Chính phủ ban hành các Nghị định mới liên quan đến các lĩnh vực hoạt động xây dựng bao gồm: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Để kịp thời cập nhật và giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung của các Nghị định nêu trên, ngày 27/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện/AMC) phối hợp với Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) tập huấn văn bản quy phạm pháp luật cho 50 học viên là cán bộ các phòng quản lý dự án, phòng hạ tầng và các ban thuộc CC1 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhằm đảm bảo cho các cá nhân, đơn vị nắm vững và thực hiện đúng các quy định của nhà nước.

 

 

Toàn cảnh khóa tập huấn

 

Tham gia khóa tập huấn, học viên sẽ được giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và một số Nghị định điển hình như:

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng với các nội dung:Những quy định chung; Quản lý thi công xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: bảo hành CTXD; bảo trì CTXD; đánh giá an toàn công trình; xử  lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng; sự cố trong thi công và khai thác sử dụng công trình; sự cố CTXD; sự cố gây mất ATLĐ trong thi công XDCT.

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Các nội dung chính được tập huấn: Quy định chung; sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng; dự toán XD công trình; dự toán gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Những quy định chung; lập, thẩm định phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

Với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, khóa tập huấn sẽ giúp học viên nắm rõ những điểm mới của các Nghị định, trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản QPPL mới ban hành từ đó giúp các học viên vận dụng vào trong công tác chuyên môn tại đơn vịgóp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới./.

Admin
Lượt xem: 325  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207