Ngày đăng 16/04/2021 | 12:00 AM

AMC tập huấn tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Lượt xem: 324  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 16/4/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Ban quản lý quận Nam Từ Liêm tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho gần 60 học viên

Phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội để từ đó từng bước mở rộng hệ thống tri thức pháp luật, phát triển niềm tin pháp luật góp phần giáo dục ý thức nhân cách, rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật cho mọi đối tượng, đồng thời giúp họ nắm rõ các kiến thức pháp luật để thực hiện linh hoạt vào công tác chuyên môn của mình đảm bảo đúng quy định và mang lại hiệu quả cao cho đơn vị.

Xác định được vai trò quan trọng đó, ngày 16/4/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Ban quản lý quận Nam Từ Liêm tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho gần 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án của quận. Tham dự lễ khai giảng có ông Phùng Ngọc Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm cùng đông đủ học viên và giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. 

 

 

Toàn cảnh khóa tập huấn

 

Trong 02 ngày từ 30-31/3/2021, Các học viên sẽ được giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thức tế phổ biến kiến thức pháp luật quan trọng và cần thiết đối với công tác chuyên môn của mình như: Giới thiệu Hệ thống các văn bản điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng như: Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn (Giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13); Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Cùng 03 Nghị định mới ban hành với các nội dung sau:

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: Những quy định chung; lập, thẩm định phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ra đời để thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Quy định chung; sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; Tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng: dự toán XD công trình; Dự toán gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng như: Những quy định chung; quản lý thi công xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: bảo hành CTXD; bảo trì CTXD; đánh giá an toàn công trình; xử  lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng; sự cố trong thi công và khai thác sử dụng công trình: sự cố CTXD; sự cố gây mất ATLĐ trong thi công XDCT. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2021.

Hệ thống các văn bản điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng và cả 03 Nghị định trên ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về các hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựngđối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư xây dựng và có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham gia khóa tập huấn này, học viên không chỉ nắm rõ các kiến thức pháp luật cần thiết đối với công tác chuyên môn mà còn được trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản QPPL mới ban hành từ đó giúp các học viên vận dụng vào trong công tác chuyên môn của mình một cách chính xác và hiệu quả./.

Admin
Lượt xem: 324  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207