Ngày đăng 17/04/2021 | 12:00 AM

AMC Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật mới về Xây dựng năm 2021 tại Thuận Thành - Bắc Ninh

Lượt xem: 1079  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 17/4/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật mới về Xây dựng cho hơn 50 học viên

Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành 02 Nghị định là Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tiếp đến ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có thể nói đây là chuỗi Nghị định mới được ban hành đầu năm 2021 nhằm thay thế các Nghị định cũ và phù hợp với Luật Xây dựng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua.

Trên cơ sở đó, ngày 17/4/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật mới về Xây dựng cho hơn 50 học viên là cán bộ, chuyên viên thuộc Ban quản lý các dự án huyện Thuận Thành – Bắc Ninh.

 

 

Toàn cảnh khóa tập huấn

 

Tham gia khóa tập huấn, học viên sẽ được giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và một số nghị định điển hình như:

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng với các nội dung: Những quy định chung; Quản lý thi công xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: bảo hành CTXD; bảo trì CTXD; đánh giá an toàn công trình; xử  lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng; sự cố trong thi công và khai thác sử dụng công trình; sự cố CTXD; sự cố gây mất ATLĐ trong thi công XDCT.

 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý vật liệu xây dựng. Trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng cụ thể, về sử dụng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng, Nghị định nêu rõ: Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử dụng trong công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  với các nội dung: Quy định chung; sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng; dự toán XD công trình; dự toán gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Những quy định chung; lập, thẩm định phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

Cả 04 Nghị định trên ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về các hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư xây dựng và có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham gia khóa tập huấn này, học viên không chỉ nắm rõ các điểm mới trong các Nghị định mà còn được trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản QPPL mới ban hành từ đó giúp các học viên vận dụng vào trong công tác chuyên môn của mình thật linh hoạt và hiệu quả./.

 

Admin
Lượt xem: 1079  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207