Ngày đăng 07/04/2021 | 12:00 AM

Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 2022

Lượt xem: 376  |  Chia sẻ: 0
(AMC) UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

 

Theo đó kế hoạch nêu rõ, quy hoạch được lập phải đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tế, phục vụ khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2030. Việc tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải sát nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Về tiến độ thực hiện, Quy hoạch sử đụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện phải hoàn thành và trình Hội đồng thấm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trước quý III/2021, để làm cơ sở thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được hoàn thành và trình Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/10/2021.

Quy hoạch phải đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đât theo quy định của Luật Đất đai. Sau khi Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì phải điều chỉnh theo điều chỉnh quy hoạch tống thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030. Đồng thời, yêu cầu việc lập quy hoạch phải thực hiện đúng trình tự và lấy ý kiến về quy hoạch.

Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện nhằm xác định nhu cầu sử dụng đất của các Bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, xã. Đây cũng là căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.

Đồng thời, quy hoạch sử dụng đất còn nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc dụng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quản lý diện tích rừng bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, thích ứng với biên đôi khí hậu…

 

baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 376  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207