Ngày đăng 02/04/2021 | 12:00 AM

6 giao dịch về nhà ở không bắt buộc có sổ đỏ

Lượt xem: 46  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Căn cứ vào Khoản 2 Điều 118 Luật Nhà ở 2014, người dân khi tham gia vào những giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận,

Để tham gia các giao dịch về nhà ở, pháp luật có quy định một số giao dịch không bắt buộc phải có sổ đỏ.

 


Pháp luật có quy định một số giao dịch về nhà ở không bắt buộc phải có sổ đỏ. Đồ hoạ: Kim Nhung


Căn cứ vào Khoản 2 Điều 118 Luật Nhà ở 2014, người dân khi tham gia vào những giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận, bao gồm:

- Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Hiểu đơn giản là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

- Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu Nhà nước; bán nhà ở xã hội quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở, cụ thể:

+ Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở.

+ Trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

- Nhận thừa kế nhà ở.

- Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

 

Laodong.vn
Lượt xem: 46  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207