Ngày đăng 30/03/2021 | 12:00 AM

AMC tập huấn Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định 15/2021/NĐ-CP tại Quảng Nam

Lượt xem: 896  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 30/3/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn 03 Nghị định: Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 10/2021/NĐ-CP; Nghị định 15/2021/NĐ-CP cho hơn 100 cán bộ các Sở, Ban nghành thuộc tỉnh, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và các đơn vị xây dựng thuộc tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Tiếp đến, từ ngày 09/02/2021, Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP và ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có thể nói đây là chuỗi Nghị định mới được ban hành ngay đầu năm 2021 nhằm thay thế các Nghị định cũ và phù hợp với Luật Xây dựng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua.

 

          

Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu khai giảng khóa tập huấn

 

Trên cơ sở đó, ngày 30/3/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn 03 Nghị định nói trên cho hơn 100 cán bộ các Sở, Ban nghành thuộc tỉnh, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và các đơn vị xây dựng thuộc tỉnh Quảng Nam. Tham dự lế khai giảng, về phía Sở Xây dựng Quảng Nam có: Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó GĐ Sở; ông Nguyễn Văn Hiếu – Chánh văn phòng Sở; về phía Học viện có ông Nguyễn Tiến Dân – Giám đốc Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Trung.

Trong 02 ngày từ 30-31/3/2021, các học viên sẽ được giới thiệu một số nội dung mới của 03 Nghị định trên như:

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng với các nội dung mới nổi bật như: Quy định thêm trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng ngoài trách nhiệm của nhà thầu xây dựng. Bên cạnh đó, Nghị định 06/2021 cũng có các điểm mới về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ; quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; giám sát thi công xây dựng; nghiệm thu công việc xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2021.

Nội dung mới nổi bật của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm 46 điều; Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP).

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 có đối tượng áp dụng đối các cơ quan, tổ chức; cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP. Các tổ chức, các nhân tham khảo các quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Để quản lý chi phí đầu tư đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này. Bên cạnh đó, Điều 26: Quản lý giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn theo quy định tại điểm a, b khoản này như: a,Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; Công bố theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết; b) Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng: công bố theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP nêu rõ, khi đầu tư xây dựng công trình phải có giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; quy định việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, trong thuyết minh thiết kế xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi.

Khi áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì phải có thuyết minh về sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương thích, đồng bộ với các tiêu chuẩn có liên quan. Việc công bố các tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình được quy định tại các pháp luật khác có liên quan. Việc sử dụng vật liệu, công nghệ mới lần đầu được áp dụng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tương thích với các tiêu chuẩn có liên quan; đảm bảo tính khả thi, sự bền vững, an toàn và hiệu quả

Cả 03 Nghị định trên ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về các hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư xây dựng và có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

 

 

Toàn cảnh khóa tập huấn.

 

Tham gia khóa tập huấn này, học viên không chỉ nắm rõ các điểm mới trong các Nghị định mà còn được trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản QPPL mới ban hành từ đó giúp các học viên vận dụng vào trong công tác chuyên môn của mình thật linh hoạt và hiệu quả./.

 

Admin
Lượt xem: 896  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207