Ngày đăng 27/03/2021 | 12:00 AM

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Thuận Thành, Bắc Ninh

Lượt xem: 239  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Tại nước ta, đấu thầu qua mạng chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2016 theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1402 ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025

Đấu thầu qua mạng là xu thế tất yếu của thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Tại nước ta, đấu thầu qua mạng chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2016 theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1402 ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Thực tiễn những dự án đầu tư được đấu thầu qua mạng trong thời gian qua cho thấy không chỉ tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí cho chủ đầu tư.

Trên cơ sở đó ngày 26/3/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành (Ban Quản lý) tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” tại Thuận Thành – Bắc Ninh.

Tham dự Lễ khai giảng Khóa học có ông Nguyễn Duy Huy - Giám đốc Ban Quản và giảng viên, cán bộ quản lý lớp của Học viện, cùng 44 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý.


 

Toàn cảnh khóa học

 

Tại khóa học này, học viên sẽ được các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu hướng dẫn những nội dung cơ bản, trao đổi kinh nghiệm và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện đấu thầu qua mạng với 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1 - Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng với các nội dung: Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng; chức năng của bên mời thầu; công nghệ bảo mật; các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề 2 - Đăng ký người dùng Bên mời thầu, đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu với các vấn đề: Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu; đăng tải thông báo mời thầu; cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu.

Chuyên đề 3 - Quy trình gồm các bước: Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của nhà thầu; mở thầu qua mạng của bên mời thầu; tra cứu kết quả mở thầu dành cho nhà thầu.

Với phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề trên Internet, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tiễn trong công tác đấu thầu; từ đó, phát hiện các vấn đề tồn tại, đề xuất các giải pháp xử lý thích hợp. Mặt khác, khoá học cũng đã bước đầu giúp học viên làm chủ công nghệ, làm chủ hệ thống hạ tầng phục vụ đấu thầu qua mạng phù hợp với yêu cầu thực tế; góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đấu thầu qua mạng có đủ năng lực, trình độ vận hành hệ thống đấu thầu điện tử tại đơn vị.

Thực hiện đấu thầu qua mạng sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả các bên./.

Admin
Lượt xem: 239  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207