Ngày đăng 20/03/2021 | 12:00 AM

AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K3-2021

Lượt xem: 598  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 20/3/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) tiếp tục tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K3-2021” tại Học viện.

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, ngày 20/3/2021, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) tiếp tục tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K3-2021” tại Học viện.

Học viên tham gia khóa học là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên.

Trong gần 01 tháng diễn ra khóa học, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung về: Kỹ năng tham mưu; Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác vv... của lãnh đạo cấp phòng.

Khóa học này không chỉ là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm cho cán bộ công chức, viên chức, mà đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác, góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

      PV

 

Admin
Lượt xem: 598  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207