Ngày đăng 26/01/2021 | 12:00 AM

AMC nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học K16-19

Lượt xem: 3039  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học K16-19

Ngày 26/01/2021, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã họp nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ cấp Bộ Tổ chức Hội thảo quán triệt mục đích, các giải pháp, nhiệm vụ và tầm quan trọng của cuộc CMCN 4.0, Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 24/5/2017 của TTCP, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị: 03 Hội thảo tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam, mã số K16-19. TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng.

 

Toàn cảnh cuộc họp


Báo cáo trước Hội đồng, Chủ nhiệm Nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; có nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam sẽ phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có kỹ năng và trình độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội đất nước; mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác có khả năng xuất hiện làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển và chậm phát triển. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Xây dựng. Với thực trạng nêu trên, Bộ Xây dựng đã giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị để thực hiện nhiệm vụ Tổ chức hội thảo quán triệt mục đích, các giải pháp, nhiệm vụ và tầm quan trọng của cuộc CMCN 4.0, Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 24/5/2017 của TTCP, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, tổ chức 03 Hội thảo (dưới hình thức Hội nghị phổ biến tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam”.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng những hiểu biết, kiến thức hữu ích để tận dụng triệt để những thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngành Xây dựng cần thúc đẩy quá trình từ nhận thức đến chủ động nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu mới nhất của cuộc CMCN 4.0, giúp các đơn vị, doanh nghiệp của Ngành áp dụng, thực thi công việc được hiệu quả hơn.

Sản phẩm của Nhiệm vụ bao gồm: (1) Chương trình, tài liệu hội thảo; (2) Các hội nghị phổ biến ở 3 miền Bắc - Trung - Nam; (3) Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, các ủy viên Hội đồng đánh giá cao cố gắng của nhóm tác giả. Nhiệm vụ đã đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy sự tích cực và chủ động tham gia vào cuộc CMCN 4.0 của các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Xây dựng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; phát triển đô thị thông minh. Bộ tài liệu sử dụng trong các Hội nghị phổ biến có tính trung thực, rõ ràng, đầy đủ nội dung và nguồn trích dẫn tài liệu tham khảo rất chính xác. Bộ tài liệu gồm 08 chuyên đề đủ các nội dung, mục lục rõ ràng. Cách trình bày cẩn thận, các nội dung cơ bản phù hợp theo đề cương tài liệu nhiệm vụ khoa học được phê duyệt.

Tuy nhiên, những người thực hiện đề tài cần tích cực giới thiệu những công nghệ, sản phẩm mới trong sản xuất ngành Xây dựng áp dụng CMCN 4.0, lược bỏ một số nội dung trùng lặp tại một số chuyên đề/mục, tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội dung một số mục khác cũng như danh mục từ viết tắt…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng TS. Trần Hữu Hà nhất trí với các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu những người thực hiện Nhiệm vụ khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm của Nhiệm vụ.

Với những kết quả đã đạt được, Nhiệm vụ K16-19 về Tổ chức Hội thảo quán triệt mục đích, các giải pháp, nhiệm vụ và tầm quan trọng của cuộc CMCN 4.0, Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 24/5/2017 của TTCP, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị: 03 Hội thảo tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam đã được Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp Cơ sở nhất trí nghiệm thu và xếp loại Xuất sắc./.

PVPV

Admin
Lượt xem: 3039  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207