Ngày đăng 16/01/2021 | 12:00 AM

Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng - Khẳng định kết quả từ thương hiệu AMC

Lượt xem: 519  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng - Khẳng định kết quả từ thương hiệu AMC

Ngày 15/01/2021, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tới tham dự Hội nghị có ông Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đại diện một số Cục, Vụ, Viện (Bộ Xây dựng); vv… Về phía Học viện có ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các cán bộ lãnh đạo, quản lý đã về nghỉ chế độ, các giảng viên kiêm chức cùng đông đủ Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng của Học viện.


 

Ông Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 và bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt. Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ban Giám đốc Học viện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm khắc phục ảnh hưởng, tháo gỡ khó khăn, trong đó có việc tăng cường nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng. Với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, viên chức, người lao động, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Học viện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chất lượng, hiệu quả các lớp, các đề án, dự án các chức năng nhiệm vụ được giao, do đó Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Cụ thể:

Năm 2020, Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Hàng năm, Học viện đã đào tạo và bồi dưỡng hàng chục nghìn lượt học viên, riêng năm 2020, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng là 272 lớp với 16.934 học viên. So với kế hoạch đăng ký với Bộ năm 2020 vượt 29,5%% (272/210 lớp) về số lớp và vượt 76,4% (16.934/9.600 hv) về số học viên. So với kế hoạch phấn đấu của Học viện năm 2020 vượt 15,7% (272/235 lớp) về số lớp.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức

* Đối với các lớp thuộc Ngân sách của Bộ giao: Đây là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của Học viện cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng, trong năm Học viện đã thực hiện được 07 lớp, với số lượng 494 học viên. Học viện đã hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng.

    Ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách Bộ giao. Học viện tích cực tìm kiếm đối tác và đã triển khai thêm được 21 lớp, với 1.352 học viên, trong đó các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng chiếm tỷ trọng cao với số lượng mở 14/21 lớp. Điều đó cho thấy, Học viện đã nắm bắt kịp thời nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, đối tác và chuyển đổi chương trình mới phù hợp, thiết thực, phân bổ thời gian các lớp vào từng thời điểm hợp lý ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Mặc dù năm 2020 cả nước chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng so với kết quả cùng kỳ năm 2019 thì năm 2020 Học viện tổ chức số lớp nhiều hơn về chương trình mới này. 

Đào tạo, bồi dưỡng Quản lý nhà nước về xây dựng cho địa phương

Đề án 1961: Học viện luôn xác định nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng theo chương trình Đề án 1961 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kết quả đạt được: Xây dựng nội dung chương trình 1 đã được Bộ phê duyệt, đã tổ chức triển khai thành công lớp cho Phó Chủ tịch tỉnh và được đánh giá cao; Lựa chọn và biên dịch 03 bộ sách tài liệu quốc tế về xây dựng đô thị để phục vụ Đào tạo, bồi dưỡng của đề án;Biên soạn 03 bộ tài liệu chuyên sâu mới; Rà soát chỉnh sửa, bổ sung tài liệu đang sử dụng gồm: 03 bộ tài liệu (Cấp tỉnh, huyện, xã) và 06 bộ tài liệu chuyên sâu với 54 chuyên đề; Xây dựng dự thảo đề cương tổng kết dự án. Trên cơ sở đó họp Ban chỉ đạo báo cáo dự thảo đề cương và hoàn thiện Báo cáo tổng kết Đề án. Đang chờ Bộ Xây dựng cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức Hội nghị tổng kết đề án;

Công tác thông tin truyền thông cho Đề án: Kết nối với các cơ quan thông tin đại chúng, phát sóng trên 165 lượt báo/đài và Website; Xây dựng kế hoạch 2021 về việc điều chỉnh chương trình tài liệu và tổ chức các lớp thí điểm theo định hướng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp. Trong năm 2020 tổ chức triển khai tổng số 103 lớp với số lượng 5.011 học viên chủ yếu tập trung các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, được triển khai trong 33 tỉnh thành phố, quận huyện.

Đào tạo bồi dưỡng cho công chức xã theo Quyết định 1600/QĐ-TTg: Học viện đã phối hợp tích cực với các địa phương triển khai các lớp chuyên sâu về: Trật tự xây dựng; Quản lý dự án; Hạ tầng kỹ thuật,... Đạt kết quả 13 lớp với 1.044 học viên

Đào tào, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó phòng của Tp Hà Nội: Học viện đã phối hợp tích cực với Sở Nội vụ Hà Nội xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tài liệu giảng dạy, tổ chức 11 lớp, với 1.097 học viên, trong đó Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã phường thị trấn cho 525 học viên và dành cho đối tượng là Trưởng, phó phòng và tương đương của thành phố Hà Nội là 572 học viện.

Đào tạo bồi dưỡng đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ cho khối doanh nghiệp

     Các lớp về đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng luôn được bám sát và tiếp cận. Trong năm 2020 trước những khó khăn trong việc mở lớp, Học viện đã có nhiều giải pháp để khuyến khích, chủ động tiếp cận nắm bắt nhu cầu thực tế đang cần của từng doanh nghiệp, từng địa phương và với sự nỗ lực của cá nhân, đơn vị trong công tác chiêu sinh, Học viện đã mở được 43 lớp với 1.556 học viên. So với kết quả cùng kỳ năm 2019 đạt vượt 2,3 % (43/42 lớp) về số lớp và vượt 10% (1.556/ 1.412 hv) về số học viên

Các lớp tập huấn

Trong 2020 Học viện đã chủ động phối hợp với các Cục, Vụ, chức năng của Bộ Xây dựng biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn các lớp nhằm phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành tới các đơn vị của ngành. Kết quả tổ chức được 50 lớp với 4.798 học viên. So với kết quả cùng kỳ năm 2019 giảm nhiều về số lớp chỉ đạt 71,4% (50/70 lớp).

Công tác xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu

Xác định việc đổi mới chương trình, tài liệu, giáo trình là một nhiệm vụ quan trọng và nhiệm vụ chính của Học viện. Do đó hàng năm Học viện tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống chương trình, tài liệu hiện có, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng kế hoạch biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa và làm mới toàn bộ hệ thống chương trình, tài liệu của Học viện, theo yêu cầu“Cơ bản, hệ thống, toàn diện, thiết thực và hiện đại”. Có thể kể đến một số chương trình như: Chương trình dành cho đối tượng 1 của đề án 1961; Chương trình bồi dưỡng kiến trúc sư; Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý đất đai trong hoạt động đầu tư xây dựng phát triển nhà và thị trường bất động sản;... Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, Học viện chủ động xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng và phù hợp theo yêu cầu của đối tác.

Công tác giảng dạy và đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện quan tâm vì đây là lực lượng chủ chốt quyết định đến chất lượng và uy tín của Học viện. Đội ngũ giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm tại Học viện gồm 20 đồng chí (trong đó 01 tiến sỹ, 19 Thạc sỹ). Trong năm qua Học viện đã khuyến khích, động viên đội ngũ giảng viên tích cực tham gia công tác giảng dạy; Công tác nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức trao đổi về chuyên môn và phương pháp giảng dạy cũng như kinh nghiệm trong thực tế; Đăng ký giảng dạy các chuyên đề mới và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; Các hội nghị hội thảo nhằm nâng cao trình độ. Hiện nay có 06 đồng chí giảng viên đang tham gia nghiên cứu sinh.

    Đến nay lực lượng giảng viên tại Học viện đã trực tiếp tham gia giảng dạy được nhiều chương trình như: Đảm nhiệm 100% chương trình: Về quản lý xây dựng và phát triển đô thị; Quản lý đô thị cho cán bộ xã phường; chương trình bồi dưỡng quản lý dự án và nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng; Đảm nhiệm 50% chương trình tập huấn các Nghị định; Văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chương trình khác. Được thể hiện qua số giờ giảng dạy: Tổng số giờ giảng dạy của khối giảng viên cơ hữu trong năm là 4.186,2 giờ, chiếm khoảng 80% tổng số giờ giảng của toàn Học viện.Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2019 số giờ giảng năm 2020 ít hơn số giờ giảng năm 2019 là 606,8 giờ và chỉ đạt 87,3% (4.186,2/4.793 giờ). Tổng số giờ nghiên cứu khoa học của khối giảng viên cơ hữu là: 3.367 giờ

Các Chương trình Hội thảo, Hội nghị

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng nhiệm vụ được giao, Học viện đã chủ trì tổ chức các Hội thảo như: Tọa đàm giới thiệu về đô thị thông minh Hàn Quốc, được tổ chức 18/2/2020 tại Học viện; Phối hợp với Cục Phát triển đô thị tổ chức Hội nghị “Mạng lưới về đô thị thông minh” tại Bộ Xây dựng. Phối hợp với Hội Môi giới bất động sản và các đơn vị chức năng của Bộ triển khai tổ chức Hội thảo về “Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam” ngày 26/7/2020;

Ngày 17/11/2020 Học viện phối hợp với Bộ Nội vụ Tổ chức Hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo. Đồng thời qua Hội nghị đã thành lập ra Câu lạc bộ “Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” và Học viện được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ. 

Ngày 31/12/2020 Học viện phối hợp với UN-Habitat tổ chức thành công Hội thảo về “Tập huấn về xây dựng kế hoạch hành động khí hậu theo khung báo cáo GCoM”.

Công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ:

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Học viện phần lớn được triển khai đều đảm bảo về mặt chất lượng. Nhiều đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, thực sự có những đóng góp mới về mặt khoa học. Năm qua, Học viện quản lý và tham gia thực hiện tổng số 19 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, trong đó hoàn thành thanh lý hợp đồng với Bộ: 09 nhiệm vụ; Hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ đang chờ thanh lý: 03 nhiệm vụ; Hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở đã trình để nghiệm thu cấp Bộ: 02 nhiệm vụ; Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở: 01 nhiệm vụ; Đang triển khai thực hiện: 04 nhiệm vụ.

Công tác tư vấn phát triển đô thị

Học viện tích cực nghiên cứu đề xuất xây dựng, triển khai các chương trình, dự án mới về phát triển đô thị cho các địa phương như: Dự án xây dựng hệ thống Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh An Giang;

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong và ngoài Học viện đều nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Học viện, đồng thời kiến nghị các giải pháp trong công tác đào tạo mở lớp; nâng cao chất lượng đào tạo; bổ sung, rà soát và hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu; Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường, đi sâu vào các Đề tài khoa học có tính ứng dụng cao; nâng cao chất lượng; đảm bảo tiến độ và hiệu quả các đề tài khoa học, dự án cấp Bộ và cấp Cơ sở; nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu của Học viện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Hải  - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam chia sẻ, năm 2020 vừa qua Việt Nam cũng như trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19, Xây dựng là một ngành đặc thù chịu tác động không nhỏ. Vượt qua những khó khăn, thách thức đó, Học viện vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đặt ra, từ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống đến đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước tại các địa phương, doanh nghiệp…, Học viện đã khẳng định được là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có uy tín và thương hiệu nổi bật của Bộ Xây dựng cũng như trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Thay mặt Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, ông Phạm Xuân Hải ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Học viện trong năm vừa qua, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động được quan tâm thường xuyên, thu nhập ngày càng nâng cao, phúc lợi xã hội được đáp ứng đầy đủ.

Cũng tại Hội nghị này, Học viện đã Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 04 cá nhân; Công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở cho 18 cá nhân vv..../.Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghịÔng Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021Các tham luận tại Hội nghịTrao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2019Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020Toàn cảnh Hội nghị

PV

 

Admin
Lượt xem: 519  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207