Ngày đăng 16/01/2021 | 12:00 AM

Đảng bộ AMC - lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

Lượt xem: 472  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Đảng bộ AMC - lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

Chiều ngày 14/01/2021, Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.


 

Đ/c Vũ Quang Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng biểu dương những kết quả Đảng bộ Học viện đã đạt được trong năm vừa qua


Tham dự Hội nghị có đ/c Vũ Quang Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy và các đ/c Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ đảng viên Đảng bộ AMC.


 

Đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tiếp tục thực hiện chủ trương lớn của Đảng ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ổn định đoàn kết nội bộ


Tại Hội nghị, đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020 về công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và đánh giá chung về tình hình của Học viện hiện nay, qua đó khắc phục được những hạn chế nhằm đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cũng như các giải pháp trọng tâm trong năm 2021.


 

Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Hiện nay, Đảng bộ Học viện có 84 đảng viên, trong đó có 81 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị; 14 chi bộ trực thuộc trong đó có 02 chi bộ có chi ủy. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Học viện đã thực hiện đồng bộ các mặt hoạt động: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý nhà nước của Ngành; các lớp hành nghề hoạt động xây dựng. Đặt biệt Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961; Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật; Nghiên cứu các đề tài, dự án; Rà soát đổi mới chương trình, tài liệu đang thực hiện, đồng thời xây dựng các chương trình tài liệu mới để đáp ứng với tình hình hiện tại.

Năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, nhưng với quyết tâm cao của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Học viện đã từng bước tháo gỡ khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, năm 2020, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 272 lớp, với 16.934 học viên.

* So với kế hoạch đăng ký với Bộ năm 2020 vượt 29,5%% (272/210 lớp) về số lớp và vượt 76,4% (16.934/9.600 hv) về số học viên.

* So với kế hoạch phấn đấu của Học viện năm 2020 vượt 15,7% (272/235 lớp) về số lớp.

Học viện luôn xác định nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng theo chương trình Đề án 1961 là nhiệm vụ trọng tâm nên được tổ chức triển khai một cách quyết liệt ngay từ đầu năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các địa phương tập trung cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhưng Học viện đã tổ chức triển khai tổng số 111 lớp với số lượng 5.605 học viên chủ yếu tập trung các lớp bồi dưỡng chuyên sâu tại 33 tỉnh thành phố, quận huyện. Tổ chức thành công lớp đối tượng 1 về Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và đô thị cho các Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khóa học được học viên là lãnh đạo các địa phương đánh giá cao từ khâu tổ chức lớp học chu đáo và hiệu quả với những nội dung hết sức thiết thực, gắn với quá trình phát triển của đất nước và yêu cầu triển khai thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện là nền tảng vững chắc, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức của Học viên cụ thể: Quản lý và tham gia thực hiện tổng số 19 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, trong đó: Hoàn thành thanh lý hợp đồng với Bộ: 09 nhiệm vụ; Hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ đang chờ thanh lý: 03 nhiệm vụ; Hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở đã trình để nghiệm thu cấp Bộ: 02 nhiệm vụ; Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở: 01 nhiệm vụ; Đang triển khai thực hiện: 04 nhiệm vụ.

 

Trong năm vừa qua, Học viện thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành một số quy định, quy chế phục vụ công tác điều hành hoạt động của Học viện để áp dụng vào tình hình hiện tại, cụ thể: Xây dựng và ban hành chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2035, Nghiên cứu phương án sắp xếp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc lam và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ khác,…Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể của Học viện luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng.


 

Tham luận tại Hội nghị


Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu và đại diện các chi bộ nhất trí cao với Báo cáo của Đảng bộ Học viện, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp cho vấn đề: Sinh hoạt chi bộ gắn với công tác chuyên môn; Vai trò của truyền thông trong xây dựng thương hiệu Học viện; Các chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ… Bên cạnh đó, các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 cũng được tham luận sối nổi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng biểu dương những kết quả Đảng bộ Học viện đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, cán bộ chủ chốt các đơn vị, Học viện vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch cả về số lượng lớp lẫn số lượt học viên. Đ/c Vũ Quang Tiến cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp để Đảng bộ Học viện phát triển tốt hơn trong thời gian tới như thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, , trình độ kiến thức và năng lực công tác; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội; các đơn vị và Đoàn Thanh niên Học viện tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện quần chúng ưu tú để công tác phát triển đảng trong năm 2021 đạt kết quả tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cám ơn các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Học viện sẽ nghiêm túc tiếp thu nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh. Đ/c Trần Hữu Hà nhấn mạnh mặc dù năm 2020, Học viện đã đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra nhưng mỗi đảng viên đều không được chủ quan, tự mãn. Tiếp tục tăng cường, ổn định đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở, quán triệt tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, phấn đấu mỗi quý mỗi chi bộ có một chuyên đề; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi đảng viên.

 Đ/c Trần Hữu Hà nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện hai chủ trương lớn của Đảng ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ổn định đoàn kết nội bộ và chủ trương về giao tự chủ một phần về tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng thông qua việc tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đồng thời bổ sung các chỉ tiêu về công tác đảng năm 2021, phát huy vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai thành công kế hoạch đại hội đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và những thành tích đạt được năm 2020, Đảng bộ Học viện quyết tâm đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: Kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2021, Học viện phấn đấu thực hiện tổng số 210 lớp với 9.440 Học viên và bình quân thu nhập đầu người đạt 7.800.000 đồng/người/tháng; . Để làm tốt được điều đó, Ban giám đốc Học viện và toàn thể các đảng viên cần phải thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng ủy và đảm bảo tính chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đảng.


 


Trao giấy khen của Đảng ủy Học viện cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020


Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ Học viện đã tổ chức công bố Quyết định và trao Bằng khen và giấy khen cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020./.

 


Toàn cảnh Hội nghị


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Admin
Lượt xem: 472  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207