Ngày đăng 25/12/2020 | 10:31 AM

AMC tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Lượt xem: 442  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật mới, học tập kinh nghiệm thực tế về các mô hình quản lý xây dựng và phát triển đô thị, nâng cao kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ giảng viên và cán bộ quản lý, ngày 25/12/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức 02 khóa Tập huấn Bổ sung kiến thức pháp luật (theo Đề án 1961) tại Phú Yên và Cà Mau.

Tham dự Lễ khai giảng khóa Tập huấn có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên là đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Học viện có liên quan đến hoạt động của Đề án 1961.

 

Khóa tập huấn tại Phú Yên


 

Khóa tập huấn tại Cà Mau

 

Trong thời gian 03 ngày, học viên sẽ được phổ biến Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Luật số 62/2020/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị quyết số 108/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; được bố trí 01 buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế về quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương. Đây là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phương pháp giảng dạy, điều phối, quản lý từ đó áp dụng hiệu quả vào quá trình triển khai các khóa đào tạo bồi dưỡng của Học viện./.

PV
Lượt xem: 442  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207