Ngày đăng 08/12/2020 | 11:00 AM

Hội thảo tập huấn "Giới thiệu các văn bản, công cụ quản lý về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng" tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng

Lượt xem: 603  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Hội thảo tập huấn "Giới thiệu các văn bản, công cụ quản lý về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng” tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng"

Tiếp nối thành công của Hội thảo tập huấn “Giới thiệu các văn bản, công cụ quản lý về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng” đã được tổ chức tại Hà Nội (ngày 08/11/2019), Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng (Vụ KHCN & MT) tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn này tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 15/11/2019) và tại TP. Đà Nẵng (ngày 18/11/2019).


Hội thảo tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh


Hội thảo tập huấn tại Thành phố Đà Nẵng

Tham dự Hội thảo là cán bộ quản lý các UBND, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các công ty, tổng công ty sản xuất vật liệu xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố miền Nam và miền Trung – Tây Nguyên.

Hội thảo tập trung giới thiệu Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như giới thiệu phần mềm quản lý trực tuyến môi trường ngành xây dựng và các nội dung có liên quan.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT/TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan, đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa” với nhiều quy định mới, thể hiện sự đột phá trong từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Tham gia Hội thảo tập huấn, học viên được cập nhật, bổ sung các kiến thức về yêu cầu quản lý môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và dự án đầu tư; cập nhật bổ sung hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường; cập nhật kiến thức, kỹ năng xử lý công việc trong lĩnh vực môi trường./.

Admin
Lượt xem: 603  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207