Ngày đăng 27/11/2020 | 01:51 AM

AMC vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính Phủ

Lượt xem: 4437  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính Phủ

Chiều 26/11/2020 tại Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V đã được diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao các phần thưởng.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ngành giai đoạn 2015 - 2020; biểu dương những thành quả lao động sáng tạo, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm qua, ngành Xây dựng đã đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, có những bước phát triển đột phá, tạo bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Những thành tích nổi bật đó là:  Hiệu quản lý nhà nước rõ ràng, minh bạch; sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tăng trưởng cao và bền vững; diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại; khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến, trên một số lĩnh vực đã đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trong đó, đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Nhiều giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải cách hành chính đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựngphát triển đô thị. Công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo quy hoạch; nghiên cứu khoa học, công nghệ; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc được đẩy mạnh.

Giai đoạn 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng bình quân 8,5%-8,7%/năm …

Ngành Xây dựng xác định một trong những động lực chủ yếu để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành là tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, ngành Xây dựng đã thường xuyên, liên tục chỉ đạo, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với các hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, với tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của các đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công. Các phong trào thi đua của ngành Xây dựng  đã thu hút đông đảo người lao động tham gia như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng”, “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”;“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệm vụ”.v.v... Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Các cá nhân được biểu dương khen thưởng đều là công nhân, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những tấm gương tiêu biểu của Ngành, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Ngành  đã phát động và thực hiện hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua ; 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, 8.356 sáng kiến, 568 đề tài được ứng dụng trong thực tiễn, làm lợi cho đơn vị trên 1.700 tỷ đồng, tiết kiệm 90 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, có 7.260 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 1 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 13 tập thể và 113 cá nhân được  tặng Huân chương Lao động các hạng: 86 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ: 27 tập thể và 129 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1942 tập thể và 3980 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định: trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực to lớn để ngành Xây dựng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, đóng góp xứng đáng vào thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, tạo nên yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật của ngành Xây dựng, đặc biệt trong công tác hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư - xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn xây dựng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút và phân bổ hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Hệ thống đô thị phát triển nhanh, diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi, chất lượng và đô thị hóa ngày càng tăng, khẳng định vai trò là động lực phát triển, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; Công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở người dân...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đánh giá: Các phong trào thi đua yêu nước đã được cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của Ngành, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua, mỗi công trình, nhà máy được xây dựng, mỗi khu công nghiệp, khu đô thị mới được hình thành đều ghi đậm dấu ấn về công sức, trí tuệ và những thành quả lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Công tác thi đua hướng tới nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về quy hoạch và kiến trúc, hướng đến xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc dân tộc rõ rệt, phù hợp với từng vùng, miền. Phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến, tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong nước, có khả năng cạnh tranh trên thị trường xây dựng khu vực và thế giới. Ngành cần coi việc phát triển nhà ở cho người dân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp ...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất; Huận Chương Lao động Hạng Nhì cho 5 cá nhân và  Huân Chương Lao động Hạng 3 cho 2 tập thể và các phần thưởng khác cho các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cũng vinh dự là một trong số các đơn vị đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.


Thay mặt Học viện, TS. Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ do 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững. Trong giai đoạn tới, Ngành Xây dựng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác thi đua khen thưởng, tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thức XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng.

 

Admin
Lượt xem: 4437  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207