Ngày đăng 22/10/2020 | 04:56 AM

Tập huấn văn bản pháp luật về kiến trúc và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lượt xem: 45  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Tập huấn văn bản pháp luật về kiến trúc và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sáng 22/10/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) tổ chức khai giảng khóa tập huấn văn bản pháp luật kiến trúc và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại trụ sở Học viện.

Tham dự khai giảng khóa tập huấn có TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện, giảng viên, cùng gần 50 học viên là giám đốc, phó giám đốc BQLDA, trưởng, phó phòng, kiến trúc sư, kỹ sư đến từ các tổng công ty xây dựng trên địa bàn Hà Nội.


TS. Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa tập huấn

Tại khóa tập huấn này, giảng viên sẽ tập trung phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với những nhóm nội dung mới, đang được dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đặc biệt quan tâm, như:

Giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019 được bố cục thành 5 Chương và 41 Điều bao quát 3 nội dung chính sách cơ bản là: Quản lý kiến trúc; Hành nghề kiến trúc; Quản lý nhà nước về kiến trúc.

Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc hướng dẫn cụ thể về công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển phương án kiến trúc; quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề; phát triển nghề nghiệp liên tục; sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai giảng khóa tập huấn, TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các học viên tích cực trao đổi, tương tác để làm rõ các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình tập huấn như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng luôn có sự điều chỉnh, bổ sung và thay thế. Đối với Luật số 62/2020/QH14 được chuẩn bị công phu, chi tiết, làm rõ được nhiều vấn đề còn chưa được cụ thể hóa, phân định không rõ ràng ở Luật Xây dựng năm 2014. Về Luật Kiến trúc đã được Quốc hội thông qua năm 2019 nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn; điều kiện hành nghề kiến trúc của tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ Kiến trúc sư; xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Qua đó sẽ giúp sẽ giúp các học viên vận dụng các kiến thức đã được truyền đạt để vận dụng vào trong công tác chuyên môn tại đơn vị một cách hiệu quả hơn.

Khóa tập huấn kết thúc vào buổi chiều cùng ngày!

PV

Admin
Lượt xem: 45  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207