Ngày đăng 16/10/2020 | 04:14 PM

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý dự án và quy hoạch kiến trúc cho các cán bộ của Q. Tây Hồ

Lượt xem: 49  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý dự án và quy hoạch kiến trúc cho các cán bộ của Q. Tây Hồ

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị quận Tây Hồ về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị, trong các ngày từ 16 - 17/10/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) phối hợp với UBND quận Tây Hồ - TP. Hà Nội tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên sâu về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” và "Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúctheo Đề án 1961 dành lãnh đạo, cán bộ các phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận Tây Hồ.

 

Toàn cảnh Khóa học 

Học viên tham gia khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về "Quản lý dự án đầu tư xây dựng" sẽ được truyền đạt những nội dung như: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng quản lý tiến độ, quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng; thanh quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng.

Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về "Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc" bao gồm các chuyên đề nhưTổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn trong quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị.

Thông qua Khóa học, đội ngũ cán bộ của quận Tây Hồ sẽ được nâng cao về trình độ chuyên môn, trình độ quản lý dự án và quản lý quy hoạch kiến trúc, nắm vững hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu công việc theo tình hình mới./.

PV
Lượt xem: 49  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207