Ngày đăng 04/05/2016 | 03:54 PM

Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý tài chính và giải ngân tại Lào Cai

Lượt xem: 197  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý tài chính và giải ngân tại Lào Cai

Quản lý tài chính là một bộ phận, một khâu của quản lý kinh tế xã hội và là khâu quản lý mang tính tổng hợp. Quản lý tài chính được coi là hợp lý, có hiệu quả nếu nó tạo ra được một cơ chế quản lý thích hợp, có tác động tích cực tới các quá trình kinh tế xã hội theo các phương hướng phát triển đã được hoạch định. Việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh tế xã hội do đó phải có sự quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn tài chính.

 Để làm tốt được điều đó, ngày 04/5/2016, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Ban quản lý dự án ODA thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai tổ chức khai giảng khóa "Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý tài chính và giải ngân” tại Lào Cai.

Tới dự Lễ khai giảng khóa học có ông Tăng Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông cùng 76 học viên là cán bộ của Ban quản lý dự án ODA, Sở Kế hoạch đầu tư nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khóa học được tổ chức trong 02 ngày (từ 04/5/2016 đến 05/5/2016) các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi thảo luận về các vấn đề chủ yếu như: Những vấn đề chung về quản lý tài chính; lập kế hoạch dự toán và quản lý thu - chi; giải ngân thanh toán vốn đầu tư; quyết toán vốn đầu tư.

Để quản lý tài chính được hiểu quả, trong điều kiện cụ thể ở các đơn vị sự nghiệp của Việt Nam hiện nay, phương pháp lập kế hoạch dự toán và quản lý thu - chi trên cơ sở quá khứ vẫn là phương pháp được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ chế tự chủ tài chính, các đơn vị sự nghiệp có thể nghiên cứu triển khai áp dụng thử nghiệm phương pháp lập dự toán cấp không cho một số hoạt động tự chủ của đơn vị.

Đối với các đơn vị được sử dụng nhiều nguồn thu đồng thời cần có biện pháp quản lý thống nhất nhằm sử dụng các nguồn thu đúng mục đích trên cơ sở hiệu quả và tiết kiệm. Để đạt được các yêu cầu trên đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó phải tổ chức hệ thống thông tin để ghi nhận đầy đủ, kịp thời và liên tục giám sát quá trình chấp hành dự toán đã được xây dựng. Muốn vậy các đơn vị phải tổ chức hệ thống chứng từ ghi nhận các khoản thu, trên cơ sở đó tiến hành phân loại các khoản thu, ghi chép trên hệ thống sổ sách và định kỳ thiết lập các báo cáo tình hình huy động các nguồn thu. Song song với việc tổ chức khai thác các nguồn thu đảm bảo tài chính cho hoạt động, các đơn vị sự nghiệp phải có kế hoạch theo dõi việc sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích để hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cơ sở minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Tham gia khóa học này học viên sẽ nắm bắt được những biện pháp cụ thể, thiết thực và biết cách xử lý những tình huống khó xử thường xuyên xảy ra, qua đó sẽ giúp học viên làm tốt công tác chuyên môn tại đơn vị mình.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên đạt yêu cầu sẽ được Học viện cấp Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý tài chính và giải ngân./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 197  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207