Ngày đăng 15/09/2020 | 02:41 PM

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lượt xem: 252  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội năm 2020

Thực hiện Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thành phố Hà Nội năm 2020”, Ngày 15/9/2020, Sở Nội vụ TP. Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức khai giảng lớp “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn TP. Hà Nội” năm 2020.

Tham dự Lễ khai giảng Khóa học về phía Sở Nội vụ TP. Hà Nội có ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở; về phía Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị có ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có bà Lê Phương Thúy - Phó trưởng Ban quản lý bồi dưỡng, bà Vương Thanh Thủy - Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch ở vị trí việc làm cùng các cán bộ, giảng viên và đông đủ học viên tham gia Khóa học.

Bà Lê Phương Thúy - Phó trưởng Ban quản lý bồi dưỡng - Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng Khóa học

Phát biểu khai giảng Khóa học, bà Lê Phương Thúy - Phó trưởng Ban quản lý bồi dưỡng - Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh mục tiêu của Khóa học nhằm cập nhật, bổ sung có tính hệ thống các kết quả nghiên cứu mới nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tình hình thế giới hiện nay; nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội theo chức danh vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ; bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng cần thiết phục vụ yêu cầu công việc.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu tại Lễ khai giảng Khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng Khóa học, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn TP. Hà Nội đã tới tham dự Khóa học. Ông cho biết, Học viện sẽ đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ quá trình giảng dạy và học tập, đề nghị học viên cần tuân thủ các nội quy, quy chế của Khóa học và của Học viện. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm phối hợp của Sở Nội vụ TP. Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia trong việc tổ chức Khóa học.

Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội phát biểu tại Lễ khai giảng Khóa học

Cũng tại Lễ khai giảng Khóa học, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội mong muốn các đồng chí học viên cố gắng bố trí thời gian, sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ chương trình và đảm bảo mục tiêu Khóa học; chấp hành tốt nội quy, quy chế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ông cũng mong muốn Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và Học viện Hành chính Quốc gia bố trí giảng viên có kiến thức chuyên môn cao và có kinh nghiệm để truyền đạt một cách tốt nhất chương trình của Khóa học tới các học viên.

Toàn cảnh Lễ khai giảng Khóa học

Đây là khóa học mà Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tham gia giảng dạy phần nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị bao gồm các nội dung như: Tổng quan về phát triển đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị - nông thôn; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị; quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Tham gia phần kiến thức này, các học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Đó không chỉ là những kiến thức kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là kinh nghiệm cần thiết trong việc chỉ đạo, điều hành, tham mưu của bản thân; Từ đó, đáp ứng phần nào những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra đối với một người cán bộ, công chức trong thời đại mới./.

PV
Lượt xem: 252  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207