Ngày đăng 24/11/2015 | 03:45 PM

AMC Khai giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn thuộc Đề án 1961

Lượt xem: 225  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC Khai giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn thuộc Đề án 1961

Ngày 25/10/2010 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-TTg về việc phê duyệt  đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” (Đề án 1961). Đây là một Quyết định quan trọng có tính đột phá trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án. Đến nay, Học viện đã triển khai được hơn 150 khóa đào tạo bồi dưỡng với gần 9500 học viên là công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp trên địa bàn cả nước.  

Để sớm đạt mục tiêu 100% công chức lãnh đạo đương nhiệm, công chức đô thị từ loại V trở lên, công chức lãnh đạo, chuyên môn các cơ quan tham mưu giúp UBND các cấp quản lý xây dựng và phát triển đô thị được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đô thị - một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phải tạo dựng đội ngũ giảng viên, trước hết là đội ngũ giảng viên nguồn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã của các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh (đối tượng 4); Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn (đối tượng 5); công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã (đối tượng 8).

Hướng tới mục tiêu trên, Bộ Xây dựng đã giao cho Học viện chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức 03 lớp bồi dưỡng giảng viên nguồn cho các tỉnh, thành tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Thực hiện nhiệm vụ này, sau khi xây dựng và hoàn thiện chương trình, tài liệu khóa học, sáng 24/11/2015, tại Hà nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên nhằm tạo nguồn giảng viên cho các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc lớp học, sau khi giao nhiệm vụ cho giảng viên khóa học cần mang hết nhiệt tình, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng truyền đạt cho học viên, để kết thúc khóa học học viên có thể tự tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho các đối tượng thuộc trách nhiệm đào tạo của khối địa phương, ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện yêu cầu học viên lớp học cần nghiêm túc học tập, chủ động và tích cực và tham gia xây dựng bài để nắm vững kiến thức, kỹ năng và phương pháp truyền đạt các nội dung của chương trình bồi dưỡng.

Trong 03 ngày diễn ra khóa học (từ 24/11 đến 27/11/2015), học viên được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận với các giảng viên có chuyên môn sâu, giầu kinh nghiệm - các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực về: các nội dung của Đề án 1961, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp cho các địa phương; nội dung bồi dưỡng đối với từng đối tượng... Trong chương trình khóa học, bên cạnh các vấn đề chuyên môn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, học viên còn được trao đổi, thảo luận về phương pháp, kỹ năng giảng dạy; phương pháp xây dựng và bảo vệ kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng thuộc Đề án, được bố trí tham quan thực tế. Với nội dung thực hành, mỗi học viên có nhiệm vụ chuẩn bị 01 bài giảng trên lớp để kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm cho công tác giảng dạy tại địa phương sau này.

Theo kế hoạch, tiếp theo lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 mở tại Hà Nội, thời gian tới khóa học này sẽ tiếp tục được tổ chức tại miền Trung và miền Nam./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 225  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207