Ngày đăng 01/11/2015 | 03:37 PM

Ký kết thỏa thuận hợp tác AMC - GWP - DEVIWAS

Lượt xem: 229  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ký kết thỏa thuận hợp tác AMC - GWP - DEVIWAS

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức, trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển Đức, ngày 01/11/2015 tại Khách sạn Imperial, 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Chương trình Quản lý Nước thải(WMP) của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Dự án Hợp tác Hiệp hội Đức – Việt Nâng cao Năng lực cho Ngành Nước Việt Nam (DEVIWAS) của Hiệp hội Hợp tác Ngành Nước Đức (GWP) phối hợp với Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức Hội nghị “Khởi động hợp tác giữa GIZ – GWP – VWSA kết nối năng lực ngành nước Việt – Đức” . Đây là sự kiện quan trọng mở ra một chuỗi hoạt động hợp tác của các bên trong tương lai nhằm hướng tới một ngành nước Việt Nam phát triển lâu dài và bền vững.

Tại Hội nghị này đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giữa GWP, DEVIWAS và Học viện Cán bộ quản lý và đô thị (AMC). TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc AMC đã tham gia kỹ kết cùng với TS. Michael Prange - Tổng Giám đốc GWP và ông Nguyễn Đắc Hoàn – Giám đốc DEVIWAS.

Chứng kiến Lễ ký có TS. Gunther Adler - Quốc vụ khanh Cộng hòa liên bang Đức, bà Phan Thị Mỹ Linh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Cao Lại Quang – Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo các doanh nghiệp cấp thoát nước trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Biên bản ghi nhớ này là đưa ra khung hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực bền vững của ngành nước Việt Nam.

Các hoạt động và dịch vụ cho sự hợp tác này là không giới hạn và bao gồm:

- Trao đổi thông tin nghiên cứu về sự phát triển của nguồn nhân lực trong lĩnh vực cấp thoát nước;

- Phổ biến tính hiệu quả và chia sẻ kiến thức tích lũy được trong quá trình đào tạo và phát triển chính sách;

- Hợp tác thực hiện dự án chung cũng như các hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực quản lý nước và các lĩnh vực liên quan;

- Đẩy mạnh các hoạt động học thuật như triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, cử cán bộ được lựa chọn tới cơ sở đào tạo khác;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu và các chính sách;

- Cung cấp đào tạo ủy quyền cho bên khác thông qua tham vấn lẫn nhau;

- Cùng quyết định trong các hoạt động hợp tác bổ sung thông qua tham vấn.

Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo ra bước phát triển mới trong công tác hợp tác quốc tế về đào tạo cho lãnh đạo và cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp ngành nước, cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu quản lý ngành nước tại Việt Nam./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 229  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207